bdf.brcko@gmail.com

Milić razgovarao sa šefom misije OEBS-a u BiH

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić danas je održao sastanak sa  šefom Misije OEBS-a u BiH ambasadorom Brajanom Agelrom (Brian Aggeler) s kojim je razgovarao o aktuelnim političkim prilikama u Brčkom i saradnji s Misijom.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić istakao je da je saradnja ovog zakonodavnog tijela u Distriktu i OEBS-a dobra te da je ozvaničena i Memorandumom o razumijevanju.

Milić je napomenuo da je OEBS pružio podršku u donošenju Zakona o sprečavanju sukoba interesa u Distriktu koji je usklađen s međunarodnim standardima, kao i u izradi komunikacione strategije Skupštine Brčko distrikta za period 2023–2025. godina.

„Donijeli smo niz sistemskih zakona, kao što je Zakon o budžetu kojim smo uredili oblast dodjele grantova nevladinom sektoru. Treba napraviti dobar osnov donošenjem ključnih propisa kako bi mogli funkcionisati nakon odlaska OHR-a. Mi smo multietničko društvo koje, iako nije zaštićeno od uticaja prilika u BiH, funkcioniše po principu dogovora, jer smo svjesni, a i praksa je pokazala, da dogovor nema alternativu. Ipak, mislim da će nam u perspektivi kada OHR ode biti neophodan tehnički angažman drugih međunarodnih organizacija“, zaključio je predsjednik Milić.

Ubrzan pristup BiH Evropskoj uniji, smatra Milić, jedno je od rješenja za prevazilaženje trenutne situacije u BiH.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno