bdf.brcko@gmail.com

Korupcije i kriminala u Distriktu Brčko: Da li je Fond zdravstvenog osiguranja izuzet od krivičnih istraga?

Mnogo je primjera sistemske korupcije i kriminala koje su zvanični organi Brčko distrikta BiH utvrdili, a da potom nikakve mjere za zaštitu zakonitosti nisu preduzimale. Prema izvještajima Kancelarije za reviziju Brčko distrikta BiH, Vladina odjeljenja i druge institucije nezakonito su potrošili 840 miliona KM budžetskih sredstava, a da za to niko nije odgovarao, ni disciplinski ni krivično.

Zaključeno je na desetine štetnih ugovora o prodaji zemljišta koji nikada nisu izvršeni. Mnogi su na očitoj prevari postali vlasnici na stotine i hiljade duluma zemlje Distrikta, koju su pod firmom da će zaposliti veliki broj radnika dobili u bescijenje, a koju su potom prodavali po dvadesetorostruko većoj cijeni, kao što je to slučaj zemljišta na Klancu, gdje je sada Trgovački centar Belamioniks, Vindija, Izbor i niz drugih ugovora čije obaveze kupci nisu izvršili, a zemljište su zadržali u vlasništvu.

Korupciju u zapošljavanju je najbolje potvrdio glavni tužilac Mujkanović na konferenciji za medije, kada je izjavio da je korupcija u zapošljavanju u Brčko distriktu BiH prisutna u svim slučajevima zapošljavanja i svim javnim institucijama.

Po istoj mantri se u Brčko distriktu BiH, donose zakoni za privilegovane stranačke kadrove, što je neviđen kriminal.

Najnoviji sulučaj u Fondu za zdravstveno osiguranje Brčko Distrikta dobro ilustruje gornje tvrdnje.

Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH u svom izvještaju konstatovalo da je Distrikt platio oko jedanaest miliona KM po tužbama pravnih i fizičkih lica, a da protiv učinilaca nije podnijeta ni jedna regresna tužba od strane nadležnih organa Distrikta.

Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH, nakon nastalih kadrovskih promjena, zatražilo je od Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da se izjasni o pokretanju parničnog postupka radi isticanja regresnog tužbenog zahtjeva prema licima koja su učestvovala u donošenju Odluke o nezakonitom razrješenju direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, zbog čega je Fond bio u obavezi da od sredstava osiguranika namiri štetu na ime izgubljenih plata u ukupnom iznosu od 108.869,46 KM.

Direktor, umjesto da štiti zakonitost i da se pridruži Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, dana 01.12.2023. godine odgovara sljedeće na dopis Pravobranilaštva:

„Nakon iscrpne analize okolnosti konkretnog predmeta obavještava se Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH da ne postoji interes Fonda za pokretanje regresnog postupka, jer bi isti vrlo izvjesno mogao rezultirati novčanim odlivima (pa i štetom) i gubicima resursa Fonda i institucija Brčko distrikta BiH.“

Ovaj odgovor najbolje svjedoči neznanju i neodgovornosti direktora da zaštiti javni interes, jer kakav bi odliv sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja bio ako bi se regresnim zahtjevom šteta u iznosu od 108.869,46 KM naplatila od počinioca štete, odnosno od članova Upravnog odbora, koji su donijeli nezakonitu odluku o smjeni direktora, zbog koje su građani, koji izdvajaju sredstva u Fond, pretrpjeli štetu. Članovi Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH bili su dužni da štite interes građana.

Sve ove činjenice govore da je Brčko Distrikt  BiH raj za prekršioce zakona i zloupotrebe položaja …

 

Nastaviće se….

 

 

I.R.

Izdvojeno