bdf.brcko@gmail.com

Brčanski ljekari odlaze nakon specijalizacije, Distrikt traži povrat uloženog novca

Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini ima problema sa nedostatkom kadra jer se ljekari sve češće odlučuju za odlazak u inostranstvo. Međutim, još veći problem nastaje kada se ulože javna sredstva u njihovu specijalizaciju, a oni nakon toga liječe osiguranike u inostranstvu, dok naši ostaju bez kvalitetne zdravstvene usluge.

Uslijed nedostatka zdravstvenog kadra, Distrikt Brčko počinje izdvajati veća sredstva za specijalizaciju ljekara, ali se, za sada, više od jednog miliona maraka čini uzalud bačenim, jer njih nekoliko, nakon završetka stručnog usavršavanjam liječi državljane razvijenijih evropskih zemalja.

Dr. Branislav Marković je specijalizant ginekologije u Beogradu: „Ustanove nisu zaštićene. Treba se praviti neka bankovna garancija. Ti kad potpišeš ugovor sa bankom, ne sa ustanovom, ti sutra kad odeš, tebe banka tereti za taj iznos od 150.000-200.000 eura, a ne ustanova. Ustanova samo aktivira bankovnu garanciju, kao neka vrsta kredita“.

Ugovorom je određeno da nakon pet godina specijalizacije ljekari moraju ostati u matičnoj zdravstvenoj ustanovi minimalno 10 godina, što se u nekoliko slučajeva nije desilo. Distrikt putem suda sada traži milionska sredstva uložena u njihovo obrazovanje.

„Po okončanju samog ishoda ćemo vidjeti ko je, uslovno rečeno, u kojem dijelu bio u pravu ili nije. Ukoliko se ispostavi da neke formalno-pravne stvari nisu dobro odrađene, onda ćemo tražiti daljnju odgovornost onih koji su pripremali te stvari“, objašnjava šef Odjela za zdravstvo Vlade Distrikta Sead Šadić (SDA).

Stav menadžmenta Javne zdravstvene ustanove Distrikta Brčko je da neće davati izjavu o ovom problemu.

Kada je generalno riječ o nedostatku zdravstvenog kadra, zagovara se i uvođenje dodatnih benefita s ciljem zadržavanja specijalista u ovoj lokalnoj zajednici.

„Da se konkretno možda rješavaju i stambena pitanja na neki dugoročniji vremenski period. Zašto ne razmišljati o tome da se specijalisti medicine koje mi nemamo, a koji bi bili spremni doći u Brčko, ovdje zadrže do kraja radnog vijeka uz mogućnost rješavanja stambenog pitanja“, ističe Siniša Golić, PDP-ov zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH.

U 2021. godini Distrikt je odlučio da finansira ukupno 32 specijalizacije ljekara, a nedavno je raspisan i konkurs za prijem devet specijalista, te se očekuje da će biti zainteresovanih doktora iz drugih dijelova BiH.

 

federalna.ba

Izdvojeno