bdf.brcko@gmail.com

Još nije utvrđena trasa auto-puta Banjaluka-Sarajevo ka Beogradu, koja bi prolazila kroz Brčko.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je danas da još nisu utvrđene trase auto-puta iz pravca Banjaluke i Sarajeva ka Beogradu, koje bi trebalo da prolaze kroz Brčko.

“Zavod za planiranje Brčko distrikta ponudio je šest varijanti koridora auto-puta kroz Brčko i narednih dana očekujemo nastavak razgovora oko usaglašavanja konačnog prijedloga”, rekao je Milić Srni.

Milić je istakao da se Vlada distrikta oko usaglašavanja trase koridora iz pravca Sarajeva već sastala i razgovarala sa Vladom Federacije BiH /FBiH/ i predstavnicima Javnog preduzeća “Autoceste FBiH”, a da narednih dana očekuje slične razgovore i sa Vladom Republike Srpske sa kojom će se razgovarati o polažaju trase auto-puta koji ide iz pravca Banjaluke prema Bijeljini.

“Važno je napomenuti da je postojeći i još važeći prostorni plan Brčko distrikta predvidio da trasa obilaznice oko Brčkog bude dio trase auto-puta Banjaluka – Bijeljina, kao i trasa gasovoda na istom potezu, tako da se očekuje da konačno rješenje neće značajnije odstupati od aktuelnog prostornog plana”, rekao je Milić.

On je izrazio nadu da će konačno rješenje u pogledu trasa auto-puta kroz Brčko biti postignuto vrlo brzo, budući da su aktivnosti na izgradnji auto-puta iz pravca Bijeljine i Banjaluke, naročito, već poodmakle.

Izdvojeno