bdf.brcko@gmail.com

I dalje sumnja u način raspodjele budžetskih sredstava u Brčko Distriktu

”Da li su se vlasti Brčko distrikta istinski opredjelile da prekinu praksu netransparentnog budžetiranja neprofitnih organizacija, ili je i donošenje novih zakonskih akata bilo samo u svrhu zadovoljavanja forme i amortizovanja prethodnih negativnih reagovanja javnosti zbog dokazane korupcije u ovoj oblasti budžetiranja?”
Mogu li Vlasti Brčko distrikta obezbijediti iskrenu i istinsku transparentnost dodjele budžetskih sredstava?

Skupština Brčko distrikta BiH 17.11. usvojila je Odluku o izmjeni odluke o budžetu za 2021. godinu sa amandmanima, čime je donešen i treći rebalans Budžeta za ovu godinu. Time je budžet uvećan za dodatnih 16,4 miliona KM, čime je dostigao 277.641.276,71 KM.

Drugi rebalans usvojen je 22. septembra, povećanjem budžeta za 15 miliona maraka, a prvi je bio 1. jula povećanjem osnovnog budžeta za 15.6 miliona maraka. Skupština Brčko Distrikta je budžet za 2021. godinu usvojila poslednjeg dana roka za donošenje budžeta za tekuću godinu 31. marta 2021. u iznosu od 238.227.961 KM.

Budžetiranje se provodi po novom Zakonu o budžetu, koji je usvojen u decembru 2019. godine, a u praktičnoj primjeni je od 1. januara ove godine. Kao i novousvojeni Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, sa ciljem da Brčko distrikt nakon toliko godina netransparentne raspodjele sredstava za neprofitne organizacije, započne dodjeljivati sredstva za NVO putem Javnog poziva.

Po tom osnovnom dokumentu, Vlasti Brčko distrikta su, u drugom polugodištu ove godine, raspisale više javnih poziva po Odjeljenjima, a prvi Javni poziv objavljen je i od strane Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, u čijoj nadležnosti su neprofitne organizacije. U saradnji sa njim su i NVO zajedno učestvovale u procesu izrade aplikacione forme. Odjeljenje je za udruženja građana, fondacije te druga pravna i fizička lica, organizovalo obuku u vezi s pripremom, izradom i prijavom na Javni poziv prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa na obrascima Javnog poziva, a obuke je realizovao Omladinski centar „Vermont“, koji realizuje i kampanju u sklopu projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“.

„Održane su dvije zajedničke edukacije, mislili smo da će ovdje biti najviše problema, budući da je ovo prvi Javni poziv objavljen nakon što je usvojen Zakon o budžetu i nakon nove aplikacione forme. Međutim, činjenica je da su svi projekti koji su odobreni od strane Komisije dobili veće grantove od očekivanih iznosa, što pokazuje da je Komisija uradila jako dobar posao“, izjavio je direktora „Vermonta“ Damir Radenković.

Obuka za nevladine organizacije s područja Distrikta obuhvatala je temu pisanja projekata, popunjavanja obrazaca, kompletiranje dokumentacije i osposobljavanje organizacija za dostavljanje kvalitetnijih projektnih aplikacija za Javni poziv.

“Mi smo se, u saradnji s osposobljenim nevladinim organizacijama, dogovorili da se u okviru svojih redovnih aktivnosti stave na raspolaganje Pododjeljenju u smislu da izvrše edukaciju nevladinim organizacijama koje se teže snalaze sa svim ovim propisanim procedurama. Kada je u pitanju drugi javni poziv u budžetu je ostalo još oko 280.000 KM i sve ostaje isto kao i kod prvog javnog poziva gdje je potrebno izvršiti formalno pravne uslove, priložiti svu potrebnu dokumentaciju i naravno projektni prijedlog uskladiti s temama ili standardima koje je komisija naznačila u javnom pozivu”, kaže na ovu temu Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Nedim Hamzabegović.

Takođe, Vlada Brčko distrikta je 10. novembra usvojila Odluku o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata koja su udruženja građana iz oblasti sporta, kulture i turizma podnijeli Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu. Kako je na konferenciji za medije kazao šef Odjeljenja Pero Gudeljević, ovom odlukom je pozicionirano 1.388.000 KM za programe i projekte koji su prošli evaluaciju komisije, a radi se o ukupnom broju od 53 udruženja iz oblasti sporta i 35 udruženja iz oblasti kulture i turizma.

Međutim, ovaj deo neprofitnih organizacija ukazuje na manjkavosti u ovom postupku dodjele sredstava. Istina, kažu, organizovana je jednodnevna obuka za grupu predstavnika više od 200 organizacija, što se ipak pokazalo nedovoljnim, jer je od preko 160 prijavljenih organizacija samo 80 zadovoljilo osnovne kriterije. Zbog toga je bilo dosta nezadovoljstava radom Komisije, uključujući i to da organizacije koje nisu prošle, nakon što su prekontrolisale zapisnike Komisije, nisu prihvatile dati odgovor i objašnjenje.

Navode da pritužbi ima i od onih kojima je projekat odobren od strane Komisije, a koji su negodovali što im je znatno smanjen iznos sredstava po aplikaciji, nekima i više od 65 odsto. Manjkavost u ovoj raspodjeli, po njima, je i što ne postoji pravilnik prema kojemu se same aplikacije ocjenjuju, nego Komisija odlučuje prema svom nahođenju kojoj organizaciji i koliko sredstava odobriti. Nadalje, na spisku odobrenih projekata su se našle i četiri organizacije koje nisu prošli ni tehnički dio, ali su ipak dobile sredstva za projekat. Zatim je ignorisano pravilo i da jedna organizacija može aplicirati na poziv samo sa jednom aplikacijom, jer su nekima odobrena dva ili čak i više projekata.

Nezadovoljni se žale i da su projekti nasumično finansirani, a da su organizacije informacije mogle dobiti tek nakon objavljenog spiska. Takođe i da organizacije nisu mogle dobiti detaljnije informacije o sredstvima, odnosno na kojim stavkama su umanjena sredstva, nego su stavljene pred gotov čin.

Predstavnik jedne od nevladinih organizacije, koji želi ostati anoniman, jer se po njegovim riječima ništa nije promjenilo je izjavio:

„Dali su mi Ugovor na potpisivanje, a kada sam tražio da mi pokažu stavke na kojima su sredstva umanjena, rečeno mi je da mogu vidjeti tek ako prethodno potpišem Ugovor“.

Sve ovo, po mišljenju nezadovoljnih unutar nvo sektora, pokazuje u najmanju ruku nestručnost same komisije, a imaju, kažu, i osjećaj da se sredstva i dalje dodjeljuju “politički”, te postavljaju javno pitanje: „Da li su se vlasti Brčko distrikta istinski opredjelile da prekinu praksu netransparentnog budžetiranja neprofitnih organizacija, ili je i donošenje novih zakonskih akata bilo samo u svrhu zadovoljavanja forme i amortizovanja prethodnih negativnih reagovanja javnosti zbog dokazane korupcije u ovoj oblasti budžetiranja?“

Izvor: antikorupcija.info

 

Izdvojeno

KOJI TO BEOGRAD NEKOME SMETA U BRČKOM?

Na jednom od brčanskih portala prije nekoliko dana objavljen je tekst pod naslovom ,,Kome smeta Beograd’’, aludirajući na naziv novootvorenog dječijeg obdaništa na Ilićki....

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...

Od sutra u Distriktu nema korupcije: Dolaze predstavnici američke ambasade da potpišu sporazum sa Vladom Distrikta o borbi protiv korupcije

Prošlo je dvadeset godina od nastanka Distrikta, koji su osmislile i supervizorskim palicama uspostavile SAD. Nesebično su se trudili da uspostave funkcionalnu izvršnu vlast, pa...

Znate li onaj vic o Brćaku, Luki i Sehari ??? NEKAD LUKA, DANAS FINANSIJSKA BRUKA

Imo Brćak kamaru para, pa dao Sehari da ih čuva, ali pod jednim uslovom, Ako mu dijete Luka zapadne u belaj i zatreba para...

Požar kod stadiona Jedinstvo, gori zgrada gradskih bazena

KRIMINALITET: - U izvještajnom periodu na prostoru Brčko distrikta BiH u oblasti kriminaliteta zabilježena su tri krivična djela, od čega su dva u oblasti imovinske...

Zapad sprema rat u BiH! BRČKO JE MESTO ODAKLE SVE KREĆE?!

Situacija u koju je dovedena Republika Srpska polako, kaže Pavić u emisiji Radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka", klizi ka nekoj novoj konferenciji. Za...