bdf.brcko@gmail.com

Predstavnici Brčko Distrikt u Savjetu ministara BiH vrijedno rada na promociji Brčkog?

Kancelarija koordinatora distrikta Brčko u Savjetu ministara BiH u ovoj godini nastavila je aktivnosti na uspostavljanju kontakata sa bankama, ambasadama i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama u cilju promocije i realizacije planiranih projekata u distriktu Brčko.

Miroslav Gavrić, koordinator Kancelarije kordinatora distrikta u Sarajevu kaže da je Vlada postavila puno infrastrukturnih ciljeva te su i aktivnosti kancelarije usmjerene ka realizaciji tih ciljeva.

„Prije svega na rekonstrukciji i zgradnji novog mosta na rijeci Savi, izgradnji autoputeva, graničnim prelazima i drugim investicijama koje su u projeketovanju već napravljene“, kaže Gavrić.

On ističe da se ovi projekti sada nude stranim partnerima i ulagačima kao što je akva park i drugi bitni projekti.

„Nekoliko ambasada je već uradilo određene projekte u Brčkom, a pomenuo bih aktivnosti na kulturnoj saradnji sa italijanskom ambasadom, zatim saradnju sa bugarskom ambasadom gdje smo postavili veliku izložbu u Brčkom, a tu je i nastavak saradnje sa švajcarskom ambasadom“, rekao je Gavrić.

Prema njegovim riječima aktivnosti Kancelarije su prvenstveno usmjerene na proširivanju saradnje sa međunarodnim partnerima prije svega na ekonomskom, a zatim i kulturnom i sportskom planu.

„Prije nekoliko dana smo ugostili predstavnike Agencije za unapređenje stranih ulaganja u BiH /FIPA/ kako bi pomogli da se mapiraju sva ona mjesta vezano za mogućnost ulaganja u distriktu Brčko i ta aktivnost je već zavšena“, rekao je Gavrić.

Nakon korone i aktivnosti koje smo imali u tom periodu, kaže na kraju Gavrić, pokušavamo se vratiti uobičajnim aktivnostima na promociji interesa distrikta Brčko kroz aktivnosti Kancelarije koordinatora.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno