bdf.brcko@gmail.com

Vlada Distrikta usvojila Nacrt budžeta za 2023. godinu koji je 42 miliona veći od prethodnog

Na današnjoj održanoj 22. vanrednoj sjednici, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je Nacrt budžeta Brčko distrikta BiH za 2023. godinu, koji je planiran u iznosu od 281.381.660,00 KM, što je za oko 42 miliona KM veći iznos u odnosu na prvobitno usvojeni budžet za 2022. godinu.

Ovo je na konferenciji za medije saopštio gradonačelnik Distrikta Esed Kadrić, koji je ujedno prezentovao glavninu sadržaja prijedloga budžeta, što je rezultat posvećenog rada Vlade i poštovanja rokova propisanih Statutom i Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH.

„Ovim se manifestuje naša odgovornost prema funkcionisanju institucija Brčko distrikta BiH i jedna ozbiljnost u ostvarivanju prava svih kategorija korisnika budžeta u Distriktu, da imamo jedno blagovremeno postupanje i neometano funkcionisanje i ostvarivanje svih ovih budžetskih, zakonom propisanih prava i onima koja su rezultat naše političke prakse u našoj lokalnoj zajednici“, istakao je Kadrić te je naglasio da je Vlada do 30. septembra imala vremena da pripremi i sačini prijedlog i nacrt budžeta, isti odobri i proslijedi prema Skupštini, što je Vlada prijevremeno učinila po drugi put u svom mandatu.

„Što se tiče poreskih prihoda, indirektni porezi su planirani u iznosu od 227.560.000,00 KM, a direktni u iznosu od 34.600.000,00 KM. Važno je spomenuti da imamo izvjesna povećanja prihoda od direktnih poreza kao plansku kategoriju i to se odnosi prvenstveno na pored na dobit preduzeća, zatim porez na imovinu, porez i naknade na igre za sreću koji su značajno uvećani u ovom prijedlogu budžeta. Neporeski prihodi za 2023. godinu iznose 12.791.160,00 KM“, kazao je gradonačelnik.

Što se tiče rashodovne strane budžeta, prijedlog bruto plata skupa sa naknadama iznosi više od 100 miliona KM, a predviđeno je povećanje plata za nešto više od 6 miliona KM zbog povećane osnovice za obračun plata za 2%.

„Materijalni troškovi i ugovorene usluge su veće u odnosu na prošlogodišnji za 5 miliona KM, transferi, subvencije i donacije su veće za 5 miliona KM i kapitalni budžet je ove godine 37 miliona KM u prijedlogu što znači da je veći za 25 miliona u odnosu na osnovni prijedlog 2022. godine kada smo imali skromnih 11 miliona u prijedlogu“, naglasio je Kadrić, te dodao da je za materijalne troškove i ugovorene usluge prijedlogom izdvojeno 39.772.532,41 KM.

Kadrić je pojasnio da su time predviđene različite kategorije kao što su rashodi za energiju (javna rasvjeta, električna energija, lož-ulje i ostali energenti) u visini od 5.331.135,00 KM, za nabavku lijekova 534.000,00 KM, za nabavku udžbenika 515.000,00 KM, te sredstva za prevoz učenika, laboratorijski i medicinski materijal, usluge hemodijalize i sanaciju klizišta.

Što se tiče transfera, suvencija i donacija, oni iznose oko 86 miliona KM i to za potrebe podsticaja u poljoprivredi 10.500.000,00 KM, subvencije privatnim preduzećima, transferi Zavodu za zapošljavanje za realizaciju dva programa samozapošljavanja u ukupnom iznosu od 1 milion KM, donacije u skladu sa Zakonom o dodatnim pravima boraca i RVI, PPB i PŠ u ukupnom iznosu od 2.475.000,00 KM.

„Kapitalni budžet za 2023. godinu je predložen u iznosu od oko 37 miliona KM i planirane su stavke kao što je nastavak radova na gradskom stadionu, nastavak rješavanja oborinske odvodnje oba podvožnjaka u gradu za koji imamo problem nakon obilnih kišnih padavina, rekonstrukcija objekta u ulici Islahijet, objekta Krsmanovića zadužbine, nastavak izgradnje Omladinskog centra MZ Grčica kao i sportskih sala u naseljima Dubrave, Potočari i Gornji Rahić, izgradnja turističko-rekreativnog kompleksa Ciglane kao i rekonstrukcija prostora i nabavka opreme za potrebe Muzeja Brčko distrikta BiH“, objasnio je Kadrić.

On je istakao da je, u konsultacijama sa predsjednikom Skupštine, dogovorio da proslijedi zahtjev za održavanje vanredne tematske sjednice Skupštine Distrikta, i to već 5. oktobra kako bi se budžet mogao staviti u parlamentarnu proceduru, na uvid zastupnicima u Skupštini na njihove komentare, prijedloge, sugestije i kritike i kako bi se moglo održati nekoliko javnih rasprava.

 

 

Izvor: nula 49

Izdvojeno