bdf.brcko@gmail.com

Kancelarija za reviziju Brčko Distrikta nije izrekli nijednu negativnu ocjenu u 2021.

Za razliku od svega 14% institucija sa obje pozitivne ocjene finansijske revizije koju je proveo Ured za reviziju institucija u FBiH, taj je procenat kod Glavne službe RS 40%, kod državnih revizora 88% a kod revizora Brčko distrikta 27%.

Ured za reviziju institucija u FBiH od 2016. godine, kada je za glavnog revizora imenovan Dževad Nekić, ostvario je povećanje broja realizovanih finansijskih revizija za čak 100%.

No, ovo iznimno povećanje produktivnosti, zapravo nije najveći kvalitet Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Njegov najveći kvalitet je ozbiljan, profesionalan, pristup radu, što podrazumijeva visoku kritičnost i beskompromisnost u iznošenju svojih zaključaka i ocjena.

Federalni ured za reviziju je, tako, jedini od 4 vrhovne revizorske institucije u BiH koji je u dosadašnjem toku 2022. godine izricao negativne ocjene. I koji istovremeno ima najmanji procenat izrečenih pozitivnih ocjena.

Od dosad, u 2022. godini, revidiranih 75 institucija, pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima – dobilo je svega 10 institucija. Koliko je i institucija koje su dobile negativno mišljenje za jednu ili obje komponente finansijske revizije.

Ovo su ujedno i jedine negativne ocjene koje su izrečene ove godine. Naime ni Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, ni državni ured za reviziju, ni Ured Brčko distrikta nisu, do sada izrekli nijednu negativnu ocjenu – za 149 subjekata u kojim su izvršili finansijsku reviziju za 2021.

A za razliku od svega 14% institucija sa obje pozitivne ocjene finansijske revizije koju je proveo Ured za reviziju institucija u FBiH, taj je procenat kod Glavne službe RS 40%, kod državnih revizora 88% a kod revizora Brčko distrikta 27%.

U skladu sa pokazanom kritičnošću je i podatak da je Ured za reviziju institucija u FBiH jedina revizorska institucija koja je, posljednjih godine, bila izložena napadima vlasti i opstrukcijama njenog rada.

Vlada Federacije je, u svojevremenom skandaloznom napadu na Ured, pokazala neskrivenu ambiciju da mu, ignorišući njegovu zakonom garantovanu i međunarodnim standardima propisanu nezavisnost, ona određuje šta i kako treba da radi i da mu diktira sadržaj izvještaja, odnosno mijenja dijelove koji joj se ne sviđaju. A u nastavku i da ga optužuje da želi preuzeti ingerencije Vlade i da (svojim upozorenjima ministrima da neadekvatno i protivno propisima troše javni novac?) – uništava privredu.

Istovremeno, ova vlada, opterećena korupcijskim skandalima i upitnog legitimiteta, je, neizvršavajući zakonsku obavezu obezbjeđenja traženih informacija, Ured onemogućavala u provođenju revizija.

Pritom je i sistematski ignorisala Parlament, pa se nijedan njen ministar, niti Premijer, nisu odazvali na poziv za saslušanja pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju.

A ništa nije uradila ni povodom skandaloznog odbijanja Terminala Federacije, kojima je na čelu HDZ-ov kadar, da dozvoli reviziju svog poslovanja i pored činjenice da je ta firma u 100-postotnom vlasništvu Vlade FBiH i da Vlada u nju, godinama, upumpava milione KM budžetskog novca.

Kao kuriozitet spomenimo da je, na prošlogodišnjem saslušanju pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju, u Federalnom Parlamentu, predstavnik Ministarstva finansija, žaleći se na ocjene Federalnih revizora, pokazao ljubomoru na poziciju koju njihove kolege u Vladi RS imaju otkad je tamošnja vladajuća partija i njen lider, neviđenim, skandaloznim političkim pritiskom, koji bi u jednoj zaista demokratskoj zemlji i pravnoj državi bio nemoguć, uklonila generalnog revizora i njegovog zamjenika (prisilivši ih na ostavku), upravo zbog ocjena poslovanja tamošnjeg Ministarstva finansija. Nakon čega su ocjene postale mnogo bolje.

 

 (N.N., Revizije info)

Izdvojeno