bdf.brcko@gmail.com

Kancelarija za reviziju Brčko Distrikta nije izrekli nijednu negativnu ocjenu u 2021.

Za razliku od svega 14% institucija sa obje pozitivne ocjene finansijske revizije koju je proveo Ured za reviziju institucija u FBiH, taj je procenat kod Glavne službe RS 40%, kod državnih revizora 88% a kod revizora Brčko distrikta 27%.

Ured za reviziju institucija u FBiH od 2016. godine, kada je za glavnog revizora imenovan Dževad Nekić, ostvario je povećanje broja realizovanih finansijskih revizija za čak 100%.

No, ovo iznimno povećanje produktivnosti, zapravo nije najveći kvalitet Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Njegov najveći kvalitet je ozbiljan, profesionalan, pristup radu, što podrazumijeva visoku kritičnost i beskompromisnost u iznošenju svojih zaključaka i ocjena.

Federalni ured za reviziju je, tako, jedini od 4 vrhovne revizorske institucije u BiH koji je u dosadašnjem toku 2022. godine izricao negativne ocjene. I koji istovremeno ima najmanji procenat izrečenih pozitivnih ocjena.

Od dosad, u 2022. godini, revidiranih 75 institucija, pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima – dobilo je svega 10 institucija. Koliko je i institucija koje su dobile negativno mišljenje za jednu ili obje komponente finansijske revizije.

Ovo su ujedno i jedine negativne ocjene koje su izrečene ove godine. Naime ni Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, ni državni ured za reviziju, ni Ured Brčko distrikta nisu, do sada izrekli nijednu negativnu ocjenu – za 149 subjekata u kojim su izvršili finansijsku reviziju za 2021.

A za razliku od svega 14% institucija sa obje pozitivne ocjene finansijske revizije koju je proveo Ured za reviziju institucija u FBiH, taj je procenat kod Glavne službe RS 40%, kod državnih revizora 88% a kod revizora Brčko distrikta 27%.

U skladu sa pokazanom kritičnošću je i podatak da je Ured za reviziju institucija u FBiH jedina revizorska institucija koja je, posljednjih godine, bila izložena napadima vlasti i opstrukcijama njenog rada.

Vlada Federacije je, u svojevremenom skandaloznom napadu na Ured, pokazala neskrivenu ambiciju da mu, ignorišući njegovu zakonom garantovanu i međunarodnim standardima propisanu nezavisnost, ona određuje šta i kako treba da radi i da mu diktira sadržaj izvještaja, odnosno mijenja dijelove koji joj se ne sviđaju. A u nastavku i da ga optužuje da želi preuzeti ingerencije Vlade i da (svojim upozorenjima ministrima da neadekvatno i protivno propisima troše javni novac?) – uništava privredu.

Istovremeno, ova vlada, opterećena korupcijskim skandalima i upitnog legitimiteta, je, neizvršavajući zakonsku obavezu obezbjeđenja traženih informacija, Ured onemogućavala u provođenju revizija.

Pritom je i sistematski ignorisala Parlament, pa se nijedan njen ministar, niti Premijer, nisu odazvali na poziv za saslušanja pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju.

A ništa nije uradila ni povodom skandaloznog odbijanja Terminala Federacije, kojima je na čelu HDZ-ov kadar, da dozvoli reviziju svog poslovanja i pored činjenice da je ta firma u 100-postotnom vlasništvu Vlade FBiH i da Vlada u nju, godinama, upumpava milione KM budžetskog novca.

Kao kuriozitet spomenimo da je, na prošlogodišnjem saslušanju pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju, u Federalnom Parlamentu, predstavnik Ministarstva finansija, žaleći se na ocjene Federalnih revizora, pokazao ljubomoru na poziciju koju njihove kolege u Vladi RS imaju otkad je tamošnja vladajuća partija i njen lider, neviđenim, skandaloznim političkim pritiskom, koji bi u jednoj zaista demokratskoj zemlji i pravnoj državi bio nemoguć, uklonila generalnog revizora i njegovog zamjenika (prisilivši ih na ostavku), upravo zbog ocjena poslovanja tamošnjeg Ministarstva finansija. Nakon čega su ocjene postale mnogo bolje.

 

 (N.N., Revizije info)

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...