bdf.brcko@gmail.com

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera realizacije kapitalnih projekata.

Pripreme za realizaciju kapitalnih projekata su nestručne i neodgovorne. Paradoks je da se prvo traži kredit za realizaciju kapitalnih projekata, pa se tek onda počne raditi projektna dokumentacija i rješavati imovinsko-pravni odnosi. Sve to užasno dugo traje, što skupo plačaju građani Brčko Distrikta BiH.

Eklatantni primjer takve realizacije kapitalnog projekta je izgradnja zaobilaznice oko Brčkog.

Za ovaj projekt nadležni organi su najprije tražili i ugovorili kredit u iznosu od 55.741.155,00 KM, iako je nepoznato na osnovu čije procjene se došlo do ovog iznosa, pa su tek nakon toga radili na pripremi investiciono-tehničke dokumentacije i rješavanju imovinsko-pravnih poslova, što je sveukupno trajalo nekoliko godina.

Trasa za zaobilaznicu utvrđena je i odobrena suprotno Prostornom planu Brčko Distrikta BiH, što je nanijelo milionsku štetu budžetu Distrikta. Takođe, lokacijske i građevinske dozvole su mijenjane i dopunjavane nekoliko puta, pri čemu je svaka izmjena i dopuna bila u suprotnosti sa Prostornim planom Brčko Distrikta BiH.

To neznanje, bahatost i improvizacije investitora, te nepoštovanje Prostornog plana koštalo je Budžet Distrikta milione konvertibilnih maraka, na šta ukazuju finansijski podaci. Ugovorena cijena izgradnje zaobilaznice iznosila je 55.741.155,00 KM, a realizovana cijena je 60.159.961,10 KM, što je za 4.418.806,10 KM više od ugovorene cijene.

Zbog loše pripreme i vođenja investicije od strane nadležnih u Vladi, kreditna sredstva za ovaj projekat nisu blagovremeno povučena, zbog čega je plaćena odgovarajuća provizija u iznosu od 1.688.332,43 KM, a što je ukupno iznosilo 6.107.138,53 KM pričinjene štete. To je cijena bahatosti, neznanja i nesposobnosti brčanske vlasti koju građani Distrikta moraju platiti.

Koliko je španska firma, koja je bila angažovana na ovom projektu,  sa svega dva-tri predstavnika u iznajmljenoj kancelariji zaradila govori i činjenica da su naše građevinske firme po znatno nižoj cijeni od cijena ponuđenih i plaćenih španskoj firmi, isporučivale i ugrađivale građevinski materijal. Na taj način došlo je nekoliko miliona razlike u cijeni na štetu domaćih građevinskih firmi, a u korist španske firme.

Kod izvođenja radova odstupilo se od Prostornog plana Brčko Distrikta BiH i projektne dokumentacije, pomjerena je osovina i zaobilaznica nije urađena kao dio Auto-puta Beograd-Sarajevo, što je Planom bilo utvrđeno i što danas predstavlja velike ekonomske i političke probleme vlastima Brčko Distrikta BiH.

Stoga će sada trebati stotine hektara poljoprivrednog zemljišta za novu trasu auto-puta Beograd-Sarajevo kroz teritoriju Brčko Distrikta BiH, jer izgradnja dijela auto-puta ne može da se realizuje prema starom Prostornom planu Brčko distrikta BiH, zbog gore istaknutih razloga. O političkim problemima u vezi sa tim javnost je upoznata, ali odgovornost za učinjene propuste u izgradnji zaobilaznice niko ne traži.

No i pored svih propusta i šteta koje su očito načinjene još niko nije ni disciplinski odgovarao. Odgovorni i potpisnici na lokacijskim i građevinskim dozvolama, kao i nadzorni i inspekcijski organi koji nisu ništa preduzeli da to preduprijede, poznati su, ali se ne čine ništa da odgovorne za pričinjenu štetu privedu pravdi.

 

NASTAVIĆE SE

ANALITIČKI TIM BF

 

 

 

 

 

                                        

Izdvojeno