bdf.brcko@gmail.com

Izvještaj sa sjednice Vlade i sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje

„ U toku prvog nastavka 84. redovne sjednice članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su izmjene Pravilnika o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, kojima je, između ostalog, predviđeno da se od 1. januara 2021. godine, u skladu sa preporukama Kancelarije za reviziju, angažovanje izvršilaca po osnovu ugovora o posebnim poslovima vrši isključivo detaljno pripisanom procedurom, a koja podrazumijeva daleko veću transparentnost, odnosno raspisivanje javnog poziva, odgovarajuće kriterijume, bodovanje kandidata i na kraju izbor onih koji su najuspješniji“, rekao je gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić na konferenciji za medije.

On je istakao i da je na prijedlog Odjeljenja za javne poslove Vlada danas donijela zaključak u kome je na temelju prethodnih analiza predložila da kontakt tačka za budući most, odnosno granični prelaz između Brčkog i Hrvatske, bude ili u Goricama na završetku obilaznice ili na početku obilaznice na potezu kod Gredica.

„ Konačnu riječ o tome će dati poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH. Ovim zaključkom je nosilac izrade prostornog plana obavezan da ove dvije kontakt tačke uzme u razmatranje kod izrade budućeg prostornog plana Distrikta“, dodao je gradonačelnik Milić.

On je najavio da će članovi Vlade u nastavku sjednice, koja je zakazana za sledeću sedmicu, raspravljati o odluci o formiranju radne grupe koja bi uz stručne konsultantske usluge eksternog tipa trebala da odredi i najprihvatljiviju trasu budućeg autoputa koji ide iz pravca Sarajeva, odnosno Banja Luke kroz Brčko.

Gradonačelnik je rekao da bi u nastavku sjednice trebalo da bude usvojen i Pravilnik o podsticaju u poljoprivredi. „ Određeni pomaci u smislu usaglašavanja su i danas napravljeni tako da očekujem da ćemo naredne sedmice konačno usvojiti i taj pravilnik“, zaključio je Milić.

On je rekao novinarima i da su dogovoreni zadaci i obaveze organa uprave i drugih institucija u procesu kandidovanja tačke dnevnog reda na Vladu radi određivanja kriterijuma za isplatu sredstava jednokratne pomoći za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

„ Mi smo jedna od rijetkih, ako ne i jedina sredina koja je posegnula za tom vrstom podrške. Za ove namjene izdvojeno je 1.000.000.00 KM s tim što će Zavod za zapošljavanje distrikta Brčko pridružiti određen iznos svojih vlastitih sredstava, ukoliko bude potrebe. Građani će dobiti ova sredstva i vodićemo računa da budu pošteđeni stajanja u redovima. Najverovatnije će se isplate vršiti preko poštanskih operatera“, pojasnio je gradonačelnik.

Danas je održana i sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH na kojoj je produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata sa 23:00 na 24:00 časa u dane vikenda i petkom. Kada je u pitanju kontrolna ili nadzorna funkcija, ovom naredbom je dodatno obavezan Inspektorat da vrši provjeru poštivanja svih mjera i preporuka koje i dalje ostaju na snazi, uključujući i novo radno vrijeme.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa javnim prevozom gradonačelnik Siniša Milić je istakao da će javni prevoz krenuti sa radom od ponedjeljka, najvjerovatnije zajedno s đačkim prevozom.

„ Mi smo u prethodnom periodu imali s jedne strane zabranu obavljanja javnog prevoza u trenutku kada je došlo do određene eskalacije, odnosno pojave epidemije virusa korona. Nakon toga, sa postupkom ublažavanja mjera, dali smo preporuke za odvijanje javnog saobraćaja koje nažalost nisu bile ispoštovane i nismo imali javni prevoz pri čemu se pružilac usluga pozivao na ograničavajuće elemente u toj odluci i da nije bio u stanju da ih ispoštuje. Mi smo sve to uputili prema našem Pravobranilaštvu da utvrdi da li ima kršenja ugovora s njihove strane i tako ćemo se ponašati za dalje. U ovom trenutku nam je najveći prioritet da bude obezbijeđen prevoz učenika kako bi nastava mogla početi nesmetano u ponedjeljak“, dodao je Milić.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je na konferenciji za medije, povodom početka školske godine, da nastava počinje 7. septembra, uz poštovanje epidemioloških mjera koje je donio Štab za zaštitu i spasavanje, na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

„Cilj nam je da ugroženost naših učenika u vezi sa korona virusom svedemo na minimum. Kada je riječ o nastavnom procesu, predškolske ustanove funkcionišu već više od dva mjeseca bez ikakvih problema, i nadamo se da će tako biti i s osnovnim i srednjim obrazovanjem“, zaključio je Osmanović.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno