bdf.brcko@gmail.com

Vlada RS: Novčana primanja i borcima sa prebivalištem u FBiH i Brčko Distriktu

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o dopuni Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, kojom će se mjesečno novčano primanje obezbijediti i borcima s prebivalištem u Federaciji BiH (FBiH) i Brčko distriktu.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila da postoji opravdan razlog da se, osim borcima sa prebivalištem u Republici Srpskoj, mjesečno novčano primanje obezbijedi i borcima s prebivalištem u FBiH i Brčko distriktu BiH, uz uslov da sami pribave dokaze o ispunjavanju uslova koji su utvrđeni odlukom.

Prema procjeni, ima 1.000 boraca s prebivalištem u FBiH i Brčko distiktu BiH koji bi mogli ispuniti uslov po ovoj odluci, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Odluka se odnosi na isplatu mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina.

Izdvojeno