bdf.brcko@gmail.com

Odobren Program rada Vlade za 2021. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH na prvom nastavku 5. redovne sjednice odobrila je Program rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Članovi Vlade odobrili su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i formi godišnjeg finansijskog izvještaja u Brčko distriktu BiH.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog pravilnika o kriterijima za uspostavljanje interne revizije kod budžetskog korisnika, vanbudžetskog fonda i vanbudžetskog korisnika koji je obveznik primjene budžetskog računovodstva u Brčko distriktu BiH, Prijedlog odluke o imenovanju člana radne grupe za sačinjavanje izvještaja po međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radno tijelo na državnom nivou.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno