bdf.brcko@gmail.com

Usprkos navodima brčanskog SDA o nacionalnom debalansu, Siniša Golić, predsjednik PDP-a, smatra da je sve u skladu sa zakonom

Pitanja popune komisija za zapošljavanje u Odjeljenju za obrazovanje brčanske Vlade, nedavno je bila tema i skupštinske rasprave ali i obraćanja novinarima čelnika Stranke demokratske akcije Brčko. Trenutni sastav Komisija za prijem nastavnog kadra u obrazovanju Distrikta sa manjim brojem Bošnjaka ne odražava sastav stanovništva u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, čime se krši Statut, te to u konačnici može dovesti i do toga da prijem budućeg nastavnog kadra bude sličan sastavu komisija, kazano je na nedavnoj press konferenciji SDA, navodeći i konkretne primjere komisija u kojima nedostaje bošnjačkih predstavnika.

Šef Odjeljenja za obrazovanje je kadar PDP-a, te s pozicije predsjednika ove partije za Distrikt i zastupnika u ovdašnjoj Skupštini Siniša Golić prije svega podsjeća da je ista tema bila analizirana i na jednoj od sjednica brčanske Skupštine.

„Ista ili slična je bila prozivka kad je u pitanju sastav komisija za zapošljavanje u obrazovanju i ja sam i tada rekao da mislim, odnosno vjerujem da je sve što je rađeno u ovom kontekstu rađeno isključivo po zakonu. Osim toga dodao sam da nije na nama, kao političarima i zastupnicima u Skupštini da to procjenjujemo, već da procjenu treba da daju nadležni organi“, ističe Golić.

Inače, u to vrijeme, upućena je Apelacionom sudu inicijativa za procjenu usklađenosti sastava komisija sa zakonom, odnosno nepoštovanja zakonitosti kad je riječ o nacionalnoj strukturi članova komisije za prijem zaposlenika u obrazovnom sistemu Distrikta.

„Apelacioni sud je ovu inicijativu odbacio kao neosnovanu i time praktično potvrdio stav da je sve rađeno u skladu sa zakonom“, dodajući kako se sjeća da je i prije šest-sedam godina, Apelaciona komisija imala identičan stav prilikom odluka po određenim žalbama u pogledu zakonitog rada komisija u Odjeljenju za obrazovanje brčanske Vlade.

Predsjednik brčanskog PDP-a takođe smatra da imajući sve navedeno u vidu situacija po ovom pitanju ne bi trebala nanovo, značajnije, javno biti potencirana.

“Svakako da u cijelom kontekstu treba imati u vidu i činjenicu da u svakoj od komisija sjede predstavnici sva tri konstitutivna naroda, i to najmanje po jedan iz svakog od naroda, te da trenutni sastav komisija ni u kom slučaju ne znači i identičan odabir kadrova, tim prije jer se pozicije uglavnom popunjavaju zbog napuštanja, ili odlaska radnika u penziju“ precizira Golić.

Generalno gledano članovi komisije, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost bi morali imati u vidu specifičnosti Distrikta i u tom smislu značaj obrazovnog sistema u cjelini.

„Komisija nastoji da izabere najbolje i najkvalitetnije među kandidatima za svaku od pozicija, ali naravno vodeći računa i o članu dvadeset Statuta Brčko distrikta, odnosno da se treba zadovoljiti nacionalna struktura. Jer ako gledamo sadašnju nacionalnu strukturu zaposlenih u obrazovanju, Bošnjaci imaju najmanje razloga da budu nezadovoljni“, zaključio je predsjednik brčanskog PDP-a i zastupnik ove partije u Skupštini Distrikta Siniša Golić.

 

Izvor: Radio Brčko

 

Veza:

SDA Brčko: Ko je pristao da Bošnjaci ne budu adekvatno zastupljeni u komisijama za prijem nastavnog osoblja u obrazovanju?

Izdvojeno