bdf.brcko@gmail.com

PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BIH REVIDIRA ODLUKE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH KROZ UPRAVNI SPOR

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH gosp. Siniša Milić zastupa Skupštinu Brčko distrikta BiH pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH u upravnom sporu po tužbi tužitelja gosp. Suljagić Nekira protiv Skupštine Brčko distrikta BiH, kojom se osporava odluka o imenovanju Glavnog revizora Brčko distrikta BiH koja je donesena na 18. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH dana 22.12.2021. godine.

Naime, Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH je dostavio sudu izjašnjenje prema kojem tumači da je odluka o imenovanju Glavnog revizora Brčko distrikta BiH upravni akt, što može pogodovati stranci u postupku.

Skupština Brčko distrikta BiH nije upravni organ, nego su nadležnosti propisane Statutom Brčko distrikta BiH.

Iz ovoga se može zaključiti da je 18 sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH nastavljena u sudnici u kojoj učestvuje samo predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH gosp. Milić Siniša, bez znanja i izjašnjenja ostalih zastupnika iz Skupštine Brčko distrikta BiH.

Dakle, funkcija Glavnog revizora Brčko distrikta BiH je na opisani način pod političkim pritiskom ukoliko se tumačenjem propisa izvodi zaključak da je odluka o imenovanju Glavnog revizora Brčko distrikta BiH upravni akt.

Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH nije dostavilo svoje očitovanje za ovo tumačenje propisa i očito ne rade svoj posao za koji su nadležni.

Sistematsko tumačenje propisa podrazumijeva primjenu zakona u cjelini, a ne samo uzimanje određenih riječi koje odgovaraju pojedinim političkim subjektima.

Kada bi se prihvatilo ovakvo pogrešno tumačenje propisa može se desiti da uskoro budžet bude predmet upravnog spora pred sudom, ukoliko građani ne budu zadovoljni namjenskom potrošnjom finansijskih sredstava i načinom glasanja zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Podjela vlasti je utvrđena Statutom Brčko distrikta BiH na način da zakonodavnu vlasti vrši Skupština Brčko distrikta BiH, izvršnu vlast vrši Vlada Brčko distrikta BiH i sudsku vlast vrše sudovi Distrikta. Ovo načelo diobe vlasti davno je objasnio Charles-Louis de Secondat Montesquieu, to je osnova demokratije, ali u Brčko distriktu BiH institucije su pomiješale svoje nadležnosti i ne rade svoj posao, što za posljedicu ima opštu društvenu destrukciju i beznađe za građane Distrikta.

U društvu još uvijek vlast imaju građani i parlament, a ne sudovi, sudovi provode zakone, a zakone donosi parlament odgovarajućom većinom glasova zastupnika.

 

E.U.

Izdvojeno