bdf.brcko@gmail.com

Saopštenje NIP povodom afere “Kiseonik”: “KISEONIK NIJE MEDICINSKI”

Nakon jučerašnjeg saopštenja menadžmenta JZU „Zdravstveni centar“ Brčko distrikta BiH o nalazu kvaliteta kiseonika korištenog u ovom zdravstvenom centru za liječenje pacijenata oboljelih od Covida 19 potpuno je jasno da taj kiseonik nije medicinski i nije lijek obzirom da nema odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode BiH kao jedine nadležne i validne da daje odobrenja u BiH za korištenje kiseonika u medicinske svrhe.

Podsjećamo Gradonačelnika, Vladu i pomenuti Menadžment da je u toku jučerašnjeg dana Agencija za lijekove i medicinske proizvode BiH jasno i nedvosmisleno saopštila da taj NALAZ koji je pored Menadžmenta iz Brčko distrikta BiH koristila i Vlada RS u labaratoriji LINDE GAS SRBIJA-BEČEJ nije validan i da se s tim NALAZOM ne može stavljati kiseonik u promet i koristiti kao medicinski.

Nas posebno čudi konstatacija Menadžmenta da je kiseonik nabavljan sa zapada, a da se pri tome ne navodi na koji način i ko je bio dobavljač tog kiseonika koji se danas koristi i gdje je u svemu ovome KRAS iz Laktaša kojeg mediji pominju kao dobavljača za „JZU Zdravstveni centar“ Brčko distrikt BiH .

Nakon svega još jednom apelujemo da Gradonačelnik i Vlada Brčko ditrikta BiH hitno reaguju i daju odgovore našim građanima o cjelokupnom postupku nabavke kiseonika za potrebe ZDRAVSTVENOG CENTRA u posljednje dvije godine ako to već MENADŽMENT neće ili ne želi.

Očekujemo takođe i hitnu reakciju Skupštine Brčko distrikta BiH i svih nadležnih institucija u rasvjetljavanju svih ovih događaja kao i svih pitanja i navoda koje smo iznijeli prethodnog dana na našoj KONFERENCIJI za štampu, uvjereni da smo ih postavili u ime svih građana Brčko distrikta BiH.

Nadamo se da Vas ne trebamo ponovo podsjećati na bolne i žestoke posljedice pandemije COVID-19 koje su pogodile naše građane i nanijele nesagledive posljedice našoj zajednici.

Na kraju ovog našeg SAOPŠTENJA poseban apel i upozorenje upućujemo Gradonačelniku Brčko distrkta BiH koji je dužan štititi ZAKONE države BiH na teritoriji Brčko distrikta BiH i ne smije dozvoliti dalje ignorisanje INSTITUCIJA Bosne i Hercegovine kao što je to uradio ovih dana MENADŽMENT zdravstvenog centra u zajedničkom nastupu sa Vladom RS prilikom ocjene kvaliteta kiseonika koja je povjerena labaratorije LINDE GAS SRBIJA-BEČEJ, a ne Agenciji za lijekove i medicinske proizvode BiH čija je labaratorija jedino nadležna da upotrebu medicinskog kiseonika svojim nalazom odobri kao lijek.

Obzirom da očigledno da Gradonačelnik i Vlada sve do danas pasivno posmatraju ova događanja, prinuđeni smo se obratiti direktno Agenciji za lijekove i medicinske BiH proizvode da razjasni cjelokupan postupak oko korištenja kiseonika u našem ZDRAVSTVENOM CENTRU o čemu ćemo obavijestiti javnost i građane a nadamo se da će Vam bar to biti dovoljno da se ozbiljno pozabavite ovom aferom koja dobija sve šire razmjere, sada je to već očigledno.

Ponovo upozoravamo Gradonačelnika da veoma ozbiljno i odgovorno zaštiti suverenitet države BiH na ovom prostoru gdje se pored ZAKONA Brčko distrikta BiH jedino i isključivo primjenjuju ZAKONI države BiH a time i ZAKON o lijekovima donesen na nivou države kao i pravilnik koji primjenjuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode BiH i da odmah i bez odlaganja spriječi dalje nelegalno postupanje Menadžmenta ZDRAVSTVENOG CENTRA i KRŠENJA DRŽAVNIH ZAKONA.

Očekujemo da se i druge INSTITUCIJE u Brčko distriktu BiH uključe u ovaj proces i utvrde u prethodne dvije godine cjelokupan postupak nabavke kiseonika za ZDRAVSTVENI CENTAR u Brčko distriktu BiH.
Mi od ovog zahtjeva i inicijativa, morate shvatiti, odustati nećemo.

Posebno Vas sve skupa upozoravamo da nemate pravo u svojim saopštenjima se zaklanjati iza zdravstvenih radnika koji su dali puni doprinos u borbi protiv pandemije, mi smo uvijek isticali i hvalili njihovo angažovanje i zahtijevali da se za sve učinjeno zdravstveni radnici adekvatno nagrade.

Služba za odnose s javnošću
Narod i Pravda Brčko distrikt BiH

Veza:

Zdravstveni centar Brčko: NiP iznio neistine o nabavci kisika

Izdvojeno