bdf.brcko@gmail.com

Udruženje sudija/sudaca Brčko distrikta BiH oštro osuđuje svjedočenje sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Tabaković Nedeljka

Saopštenje za javnost Udruženja sudija/sudaca Brčko distrikta BiH povodom svjedočenja sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Tabaković Nedeljka pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamenta BiH za utvrđivanje stanja u Pravosuđu BiH

Udruženje sudija/sudaca Brčko distrikta BiH oštro osuđuje i potpuno se ograđuje od svjedočenja sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Tabaković Nedeljka, koje je 07.Decembra ove godine iznio pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamenta BiH za utvrđivanje stanja u Pravosuđu BiH, a koje su potom objavili pojedini mediji i portali.

Stav Udruženja je da su izjave našeg kolege Nedeljka Tabakovića njegova privatna stvar sve dok tim izjavama ne narušava integritet Pravosuđa u Brčko distriktu BiH. Međutim, u ovom slučaju, njegove proizvoljne, ničim izazvane optužbe na račun funkcionisanja CMS sistema i favorizovanje pojedinih sudija u zavisnosti od predmeta, ozbiljno su narušili integritet ove institucije, za koju čak i sudija Tabaković, istina nevoljno priznaje da ima dobre rezultate.

Između ostalog, sudija Tabaković u svom svjedočenju pominje zloupotrebu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS), te da se određeni predmeti dodjeljuju „podobnim“ sudijama kojima se na taj način „namještaju“ određeni predmeti. Osim što svoje kolege subjektivno etiketira na „podobne“ i „nepodobne“, dakle „poštene“ i „nepoštene“, isti sudija je također u svom navođenju imao primjedbe i kritike na način ocjenjivanja i uopšte na rad Pravosuđa na nivou cijele BiH.

Članovi Udruženja sudija/sudaca Brčko distrikta BiH jednoglasni su u mišljenju da je nedopustivo ovakvo površno i paušalno iznošenje insinuacija njihovog kolege Tabakovića na račun rada Pravosuđa u Brčko distriktu BiH, a naročito bez navođenja konkretnih i određenih činjenica.

Udruženje sudija se ovim putem obraća javnosti bez bilo kakve loše namjere u pogledu integriteta sudije Tabakovića i bez bilo kakvog vida revanšizma, već nalazi da javnost ne treba ostati uskraćena za istinite podatke.

Tačnije, pomenuti CMS sistem, koji se koristi u radu Pravosuđa, je tako organizovan sistem u kome se jasno zna ko ima pristup i kontrolu sistema, kao i to da se sve promjene koje se dešavaju u sistemu bilježe u glavnoj bazi podataka u VSTV-u u Sarajevu, a što je sve lako provjeriti nadležnim organima. Teško je povjerovati da u 21. vijeku može postojati softver koji se koristi u Pravosuđu i koji se može koristiti tako kako sudija Tabaković tvrdi, a da iza takvih radnji ne ostane nikakvog traga?
Dakle, cilj Udruženja sudija je da javnost, ovim obraćanjem, dobije pravu sliku o čemu se zapravo ovdje radi, obzirom da je svjedočenje pomenutog sudije izašlo u pojedinim medijima.

Indikativno je da se sudija Nedeljko Tabaković nije pojavio na Kolegiju sudija Brčko distrikta BiH, sazvanom odmah nakon njegovog svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom, na koji je neposredno pozvan kao i sve druge sudije koje su svoje obaveze uskladile, da bi prisustvovale opštoj sjednici sudija proširenoj sa uposlenicima Informatičke službe kao i šalterskim radnicima koji rade na unosu predmeta. To je zaista šteta, jer je na Kolegiju mogao da otvoreno i konkretno iznese, pred svojim kolegama u kolektivu u kojem radi, na kojim činjenicama zasniva svoje tvrdnje o „malverzacijama“ u CMS-u, odnosno da navede spoznaje o nekom konkretnom primjeru. Međutim, kolega Tabaković nije prisustvovao sjednici Kolegija, pravdajući se da je na ročištu, čime je Kolegij ostao uskraćen za dobijanje konkretnih podataka, u vezi njegovog svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Na kraju, ostaje samo subjektivan stav sudije Tabakovića, ali stav koji narušava ugled Pravosudnih institucija BD BiH u očima građana, a sve zbog iznošenja niza neistina, na šta Udruženje sudija Brčko distrikta BiH nije moglo ostati bez reakcije i svog jasnog stava.

 

Udruženje sudija/sudaca Brčko distrikta BiH U Brčkom, 18.12.2020. godine

 

Veza:

Nedeljko Tabaković,: Hoćete da vam kažem istinu o stanju u pravosuđu Distrikta? Znam da ću možda imati posljedice, ali ja ću reći istinu.

 

Izdvojeno