bdf.brcko@gmail.com

Žene SDA BRČKO DISTRIKTA uručile pakete sa opremom za bebe

U svijetu se 1. juna svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za buduće društvo. Povodom toga, Žene SDA Brčko distrikta BiH, su JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo u ime organizacije uručile pakete sa opremom za bebe.
Kroz ovu humanitarnu akciju željele smo pokazati da smo prije svega prijatelji svih beba i majki i da mislimo na zdravlje naših beba.
Ovo je još jedna u nizu humanitarnih akcija kojom organizacija Žene SDA Brčko distrikta BiH pokazuje svoju društveno – socijalnu odgovornost, brigu za najmlađe i na taj način doprinosi cjeloj društvenoj zajednici.

Izdvojeno