bdf.brcko@gmail.com

Po kojem to osnovu Brčko može knjižiti državnu imovinu i raspolagati javnim dobrima a RS ne može ?

Predsjednik DNS-a mišljenja je da je Ustavni sud BiH najveći generator kriza u BiH i da će se onima koji ga koriste kao instrument za derogiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma sve vratiti kao bumerang.

“Ustavni sud BiH nastavlja praksu kršenja Ustava BiH i od njegovog tumača pretvorio se u ustavotvorca. Volio bih da navedu odredbu Ustava BiH koja kaže da su obligacioni odnosi nadležnost BiH. Današnja odluka je nastavak donošenja odluka kojima se stopiraju razvoni projekti u Republici Srpskoj i nastoji joj se oteti državna imovina”, ovo je rekao predsjednik DNS-a Nenad Nešić komentarišiću današnje odluke Ustavnog suda BiH koje se odnose na državnu imovinu Republike Srpske.

“Aneks II (Sporazum o liniji razgraničenja između entiteta i odnosnim pitanjima), Aneks IV (Ustav BiH) i Aneksa VIII definišu da svojinski i obligacioni odnosi, a time i rješavanje pitanja imovine, pripadaju nadležnosti entiteta. Po kojem to osnovu Brčko može knjižiti državnu imovinu i raspogalati javnim dobrima, a to isto radi i FBiH, dok se Republici Srpskoj otima državna imovina!?”, podvlači Nešić.

Predsjednik DNS-a mišljenja je da je Ustavni sud BiH najveći generator kriza u BiH i da će se onima koji ga koriste kao instrument za derogiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma sve vratiti kao bumerang.

“Jasno je zašto se tako grčevito bore za ostanak stranih sudija i apsolutnu kontrolu Ustavnog suda. Ovakav nakaradni sud ne štiti Ustav nego im je alat za centralizaciju i unitarizaciju.No, trebaju znati da sve ovo što rade ne rade Republici Srpskoj nego BiH. Republika Srpska će zaštititi svoj Ustav i svoju imovinu, ali BiH nema ko da zaštiti od nerazumnih bošnjačkih političara. Kada gaženje prava postane pravilo, otpor postaje obaveza!”, poručio je Nešić.

Dokaz koliko se Ustavni sud BiH postavio iznad Ustava jeste i činjenica da je izmjenama Pravila prekršio odredbu Ustava BiH koja kaže da sudijama prestaje mandat s navršenih 70 godina života.

“Svojim Pravilima ono si rekli da to ne važi i da neko može biti sudija i nakon navršenih 70 godina. Pa ima li flagrantnijeg kršenja Ustava BiH od ovog!?”, upitao je Nešić, saopštio je DNS.

Izdvojeno