bdf.brcko@gmail.com

Skupština razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2023. godinu.

Izdvojeno