bdf.brcko@gmail.com

Sastanak gradonačelnika sa predstavnicima Helsinškog parlamenta o kampanji „Seksualna iznuda je korupcija

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr Zijad Nišić zajedno sa poslanicom u Skupštini Brčko distrikta BiH Milijanom Simić održao je sastanak u Vijećnici sa predstavnicima Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i zaposlenicima u institucijama Brčko distrikta BiH na kojem je predstavljena kampanja „Seksualna iznuda je korupcija.

Prekinimo ćutanje!“, te rezultati istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u BiH. Glavni cilj sastanka bio je da se učesnici međusobno upoznaju, razmotre rezultate kampanje i istraže mogućnosti za implementaciju pojma seksualne iznude u zakonodavne politike i antikoruptivne strategije.

Gradonačelnik Nišić je istakao da Brčko distrikt BiH već aktivno radi na smanjenju rodne nejednakosti i diskriminacije, te da će se dodatno posvetiti integrisanju ovih novih aspekata u tekuće aktivnosti.

Naglasio je da će Brčko distrikt BiH težiti da bude pionir u usvajanju zakona koji se odnose na navedenu oblast i koji će biti u skladu sa standardima EU. Na sastanku su razmotrene zakonodavne politike Brčko distrikta BiH kao i interni akti koji se bave ovim pitanjem.

Projekt koordinator Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Vesna Iliktarević naglasila je da je seksualna iznuda identifikovana kao spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije što predstavlja ozbiljan problem koji još uvijek nije formalno-pravno prepoznat u zakonima BiH.

Učesnici sastanka kazali su da današnji razgovor predstavlja važan korak ka jačanju zakonskih okvira i strategija za borbu protiv seksualne iznude i korupcije u BiH.

Helsinški parlament građana u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj PRONI organizovao je i uličnu akciju na Trgu mladih povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija.

Prekinimo ćutanje!“ Kampanja ima za cilj podizanje svijesti o ovoj vrsti korupcije gdje se umjesto novca kao valuta koristi seksualna usluga.

Ovaj problem najčešće pogađa ranjive kategorije, prvenstveno žene koje se nalaze u podređenom položaju u odnosu na one kojima je povjerena vlast, moć i autoritet. Kampanju implementira Helsinški parlament građana Banja Luka, a u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“ koji podržava CCI i USAID.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Izdvojeno