bdf.brcko@gmail.com

Formalni nedostaci Odluke Distrikta o Projektu potpomognute oplodnje s ciljem uklanjanja diskriminacije

Centar za podršku u zajednici Beba više, polovinom marta 2024.godine obratio se Komisiji za ljudska prava Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine inicijativom za izmjenu Odluke o finansiranju projekta potpomognute oplodnje, s ciljem uklanjanja diskriminacije u ovom aktu, ali i rješavanja niza problema sa kojima se suočavaju parovi u tretiranju steriliteta.

Prije svega, ukazali smo na formalni nedostatak Odluke, koja pravo na zahtjev za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje daje ženama, ali ne i muškarcima, te na niz propusta u liječenju muškog steriliteta, uključujući i to da se niz pretraga u dijagnozi i liječenju steriliteta ne obavlja na teritoriji i u okviru zdravstvenog sistema Distrikta.

Ovim aktom je predviđen niz uslova koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje prava na asistiranu reprodukciju, koji jednako uključuju i nalaze ženskog i nalaze muškog partnera, u zavisnosti od faktora zbog kojeg se predlaže postupak asistirane reprodukcije, čime je izvršeno izjednačavanje partnera u pogledu razloga za asistiranu reprodukciju, ali je kao osoba koja podnosi zahtjev postavljena isključivo – osoba ženskog pola, čime je stvorena nejednakost u procesnom smislu za parove koji žele zasnovati porodicu.

Takođe, posebno je važno napomenuti da se sredstva za postupke asistirane oplodnje finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za koje su obaveznici i muškarci i žene, te iz namjenskih sredstava budžeta Brčko distrikta, u koji doprinose i osigurani muški partneri, sve u slučaju ličnog svojstva osiguranika u skladu s čl. 18. Zakona o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta.

Nakon održanog sastanka sa Komisijom, te uz pozitivan stav članova i članica iste, inicijativa je upućena i resornom Odjeljenju Vlade Brčko distrikta, Komisiji za zdravstvo Skupštine Brčko distrikta te Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta, no odgovor od navedenih do sada nismo dobili.

Držimo da institucije nemaju luksuz stavljanja pod tepih ovakvih pitanja, koja najdirektnije dotiču život svih građana Distrikta, a pogotovo ne u situaciji negativnog prirodnog priraštaja i odliva stanovništva.

Umjesto ulaganja u bebe, djecu i ljude, odložili su i odlažu šanse za roditeljstvo onih koji to ne mogu finansirati vlastitim sredstvima i djecu koja imaju pravo na život!

 

Željko Lazarević
Beba više

Izdvojeno