bdf.brcko@gmail.com

NASELJU BRKA PRIJETI EKOLOŠKA KATASTROFA!?

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine već nekoliko puta raspravlja o eventualnom ekološkom problemu budućeg proizodnog pogona Heez Brka.

Kako se moglo čuti ima mogući problem bez obzira što je izdata ekološka dozvola koja je samo prepisana iz zahtjeva. 

Prema potpisanom ugovoru na obavezi distrikta je da izgradi prečistać vrijednosti oko 1 milion KM.

Veliki broj građana Brke je izrazio svoju zabrinutost da bi ovo moglo predstavljati problem kako za rijeku Brku tako i za nedavno dobijenu vodu

Ekološke dozvole u Brčkom: Što treba znati?

Dobivanje ekološke dozvole u Brčkom Distriktu BiH je neophodno za sve projekte koji mogu utjecati na okoliš. Postupak dobivanja dozvole može biti složen, stoga je važno da se informirate o svim koracima i zahtjevima.

Tko izdaje ekološke dozvole?

Ekološke dozvole u Brčkom izdaje Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Koje su vrste ekoloških dozvola?

Postoje dvije vrste ekoloških dozvola:

 • Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole: Ova se dozvola izdaje za manje projekte koji imaju manji utjecaj na okoliš.
 • Studiju o utjecaju na životnu sredinu: Ova se studija izrađuje za veće projekte koji mogu imati značajan utjecaj na okoliš.

Kako dobiti ekološku dozvolu?

Postupak dobivanja ekološke dozvole se sastoji od sljedećih koraka:

 1. Podnošenje zahtjeva: Zahtjev za dobivanje ekološke dozvole se podnosi Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove. Uz zahtjev se moraju priložiti i sve potrebne dokumente, uključujući lokacijske uvjete,elaborat za izdavanje ekološke dozvole (ili studiju o utjecaju na životnu sredinu), te dokaze o plaćenoj taksi.
 2. Javna rasprava: Nakon što Odjeljenje primi zahtjev, organizirat će se javna rasprava o projektu. Na javnoj raspravi zainteresirana javnost može dati svoje mišljenje o projektu i utjecaju koji on može imati na okoliš.
 3. Odluka o izdavanju dozvole: Nakon javne rasprave, Odjeljenje će donijeti odluku o izdavanju ili odbijanju ekološke dozvole.

Važni rokovi:

 • Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje ekološke dozvole je 30 dana od početka radova na projektu.
 • Javna rasprava se mora održati u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva.
 • Odluka o izdavanju ili odbijanju ekološke dozvole se mora donijeti u roku od 90 dana od podnošenja zahtjeva.

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije o ekološkim dozvolama u Brčkom, možete se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH:

Savjeti:

 • Preporučuje se da se za pomoć u podnošenju zahtjeva za dobivanje ekološke dozvole obratite ovlaštenoj agenciji za izradu studija o utjecaju na životnu sredinu.
 • Važno je da se pravovremeno informirate o svim zahtjevima i rokovima za dobivanje ekološke dozvole.
 • Uvijek se pobrinite da imate sve potrebne dokumente prije nego što podnesete zahtjev

 

Izvor: InfoBrčko

Izdvojeno