bdf.brcko@gmail.com

CIK BIH POTVRDIO OSTAJU STARI ČLANOVI, POZNATO KO SPROVODI IZBORE U DISTRIKTU

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovina još uvijek nije razriješila članove Lokalne izborne komisije Brčko kojima je već istekao mandat i Skupština izabrala nove članove kojima CIK još nije potvrdio mandat.

Prema dopisu CIK, uvidom u evidenciju koju vodi CIK utvrđeno je da je članovima Izborne komisije Brčko Milanu Tomić, Abdulah Ribić, Teodoru Gavriću i Aldini Poljić mandat istekao 21.2.2024 godine.

Dalje u svom dopisi CIK piše, CIK BiH nije donijela odluku u predmetu davanja saglasnosti na razrješenje i imenovanje članova Izborne komisije Brčkk.S tim u vezi , naprijed navedeni članovi Izborne komisije obavljaju dužnost i imaju pravo na naknadj za rad do pravosnažnosti rješenja o davsnju saglasnosti CIK BIH.

Podsjećamo, nakon jednog neuspiješnog procesa izbora četiri nova člana Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, drugi pokušaj je bio uspiješan. Skupština Brčko Distrikta je na  sjednici konačno izabrala četiri nova člana Izborne komisije. Novi članovi su:

 

Željko Kapikul

Alenka Stojaković Đukić

Almira Čolaković

Mirza Fazlić

Mandat novih članova traje 7 godina, a dužnost su preuzeli odmah po dobijanju saglasnosti Centralne izborne komisije,.

Izbor novih članova Izborne komisije bio je od izuzetne važnosti za funkcioniranje Distrikta, s obzirom na to da je ova komisija zadužena za provođenje svih izbora loklanih i državnih, prvi test nove izborne komisije je sprovesti lokalne izbore već krajem godine, kada se očekuje da će možda već u Brčkom biti i novi model “glasanja” ono uvođenje novih tehnologija.

Očekuje se da će novi članovi Izborne komisije bez oklijevanja započeti s radom i da će se ubrzo raspisati novi izbori za Skupštinu Brčko Distrikta, a da će biti bolji od predhodnika kada su članovi biračkih odbora preko 24 sata čekali na predaju izobrnog materijala.

 

IMG 4078IMG 4079

Izdvojeno