bdf.brcko@gmail.com

Novčana pomoći uposlenicima uslijed rasta potrošačkih cijena u Brčko Distriktu za 2024. godinu

15.5.2024. Na 45. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojena je Odluka o visini novčane pomoći uposlenicima uslijed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu koja se ne smatra dohotkom od nesamostalne djelatnosti i ne podliježe oporezivanju. Visina novčane pomoći iznosi do 2.400,00 KM, a novčanu pomoć poslodavac može isplatiti do 31. prosinca 2024. godine.

Na prijedlog Direkcije za financije donesena je Odluka o visini stope poreza za nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2025. godinu. Visina stope iznosi 0,05 % na poreznu osnovicu. Također, odobren je i Nacrt srednjoročne makroekonomske projekcije i fiskalne politike Brčko distrikta BiH za razdoblje 2025. – 2027. godine.

Na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove usvojena je Odluka o dodjeli sredstava za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata od javnog interesa u iznosu od 149.978,98 KM. Na prijedlog istog Odjela odobrena je tekuća donacija te je usvojen Program utroška sredstava za financiranje pacijentskih udruga Brčko distrikta BiH. Visina ukupnih sredstava za ovu namjenu po ovom Programu iznosi 40.000,00 KM. Minimalni iznos sredstava koji se može odobriti iznosi 1.000,00 KM, a maksimalni iznos 5.000,00 KM.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o načinu raspodjele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih osoba koje se žele integrirati u lokalnu zajednicu. Također, usvojena je i Odluka o načinu raspodjele sredstava za realizaciju Programa stambenog zbrinjavanja, sanacija / rekonstrukcija ratom oštećenih / porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH. Maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom korisniku iznosi 27.000,00 KM.

Na prijedlog Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu dana je suglasnost na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenih Meksičkih Država o obrazovnoj, kulturnoj i sportskoj suradnji. Također, na prijedlog istog Odjela dana je i suglasnost na Izvješće o radu Upravnog odbora Turističke organizacije Brčko distrikta BiH za razdoblje od 15. ožujka 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Članovi Vlade su na današnjoj sjednici razmatrali i Izvješće o realizaciji plana aktivnosti i mjera za organizirani i kontrolirani odstrjel divljači.

 

Izdvojeno