bdf.brcko@gmail.com

U Osnovnom sudu Brčko distrikt ‘Sedmica sudske nagodbe’ od 20. do 31. maja

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH trinaesta po redu „Sedmica sudske nagodbe“ u Osnovnom sudu Brčko distrikta bit će provedena od 20. do 31. maja, potvrdio je predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta  Dragan Tomaš.

Cilj organizovanja „Sedmice sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i dosta brži za stranke u sporu.

– Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstva stranaka na ishod spora i uslugu suda – zaključio je Tomaš.

Pozvao je sve zainteresovane strane da iskoriste prednosti mirnog rješavanja sporova rekavši da broj predmeta koji su rješeni tokom „Sedmice sudske nagodbe“ iz godine u godinu raste.

– Zainteresovana strana može informisati sudiju o predmetu koji se vodi pred Osnovnim sudom tako što će samostalno ili putem svog zastupnika uputiti pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe, potom na isti način mogu dogovoriti ročište za sklapanje sudske nagodbe, te zajedno sa suprotnom strankom i zastupnikom ukoliko ga ima u postupku u toko navedenog perioda, mogu pristupiti na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe – objasnio je predsjednik Osnovnog suda načine na koji se nagodba može postići.

Tomaš je napomenuo da stranke ukoliko se odluče da tokom „Sedmice sudske nagodbe“ realizuju svoj spor mogu istinski sami da odlučuju o sudbini spora.

federalna.ba/Fena

Izdvojeno