bdf.brcko@gmail.com

Skoro dva miliona dodatne pomoći poljoprivrednicima u Brčkom

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na nastavku 43. redovne sjednice usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška subvencija za obnavljanje ili promjenu vrste poljoprivredne proizvodnje za poljoprivredna gazdinstva kojima su eutanazirane ili uginule životinje od bolesti afričke svinjske kuge.

Svrha Programa je dodatna pomoć poljoprivrednim proizvođačima na području Brčko distrikta BiH koji su pretrpjeli štete prouzrokovane afričkom svinjskom kugom na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini. Visina sredstava za ovu namjenu odobrena je Budžetom Brčko distrikta BiH u iznosu od 1.950.000,00 KM.

Na sjednici Vlada je usvojila i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama organizacionog plana Odjeljenja za javni registar, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o davanju poslovnog prostora na korišćenje bez naknade „Organizaciji starješina Vojske Republike Srpske – Odbor Brčko distrikt BiH“ i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2024. godinu.

Vlada je razmatrala i Izjave o fiskalnoj odgovornosti Odjeljenja za javne poslove za fiskalnu 2023. godinu, Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Odjeljenja za obrazovanje, Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH, Kancelarije za pravnu pomoć, Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije i Izjave o fiskalnoj odgovornosti Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2023. godinu.

Vlada je razmatrala i obavještenja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o zaključku Savjeta ministara BiH, Preporuke institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH o SOS telefonskoj liniji, Sedmi izvještaj Komisije za procjenu štete od bolesti afričke svinjske kuge (dva zahtjeva) kao i informacije o Ugovoru o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju tržnicom „Arizona“.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 21. vanredno sjednici na prijedlog Direkcije za finansije razmatrala je i izjasnila se o setu zakona o platama predloženim od klubova i poslanika Skupštine Brčko distrikta BiH.

 

Izdvojeno