bdf.brcko@gmail.com

SCO Studen obavijestio brčansku Vladu da nije ispunila svoje ugovorne obaveze

Pored ostalog u dopisu stoji:

Želimo Vas podsjetiti da je, na osnovu prethodno pomenutog Ugovora, STUDEN Holding uredno ispunio i izvršio sve obaveze koje su prema usaglašenoj dinamici predviđene za I fazu izgradnje poslovne zone.

Međutim, kako na terenu nije izgrađena vanjska infrastruktura za funkcionisanje predmetnog kompleksa, na šta se Vlada uredno obavezala i što je preduslov za dalju realizaciju projekta, spriječeni smo da u definisanim rokovima dalje provodimo usaglašene projektne faze o čemu smo informisali Vladu na sastanku Koordinacionog tima 23.01.2024. godine.

Ukoliko Vlada ne ispuni preuzete ugovorne obaveze bit će opet po leđima građana, odnosno po budžetu Brčko Distrikta BiH.

 

STUDEN & CO Holding GmbH, Wiíhelrmnenstr. 91/19/2,1160 Wien, Austria

tel: +43 1 486 24 24; fax: +43 i 486 38 38; www.sco-group.com; info@sco-group.com

Firmenbuchnummer 178958 z Handelsgericht Wien; UID: ATU 60763169

Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG; 1BAN ÄT53 1100 0094 5569 7400; BÎC BKAUATWW

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH

KABINET GRADONAČELNIKA N/R Zijada Nišića, gradonačelnika

PREDMET: Poziv za hitno ispunjenje ugovornih obaveza

Poštovani Gradonačelnice,

Dana 16.07.2021. godine potpisan je Ugovor o prodaji zemljišta putem specijalne pogodbe OPU-broj: 3135/2021 od 16.7.2021. godine između Vlade Brčko distrikta BiH i STUDEN Holdinga sa ciljem omogućavanja realizacije investicije od 20 miliona KM i 220 novih radnih mjesta na teritoriji Brčko distrikta BiH. Ugovorom su definisana prava i obaveze ugovornih strana, te zajednička saradnja koja je trebala da omogući lakšu, jednostavniju i efikasniju realizaciju projekta kao stoje i navedeno u Ugovoru.

Članom 3. predmetnog Ugovora je definisana obaveza Vlade da će izgraditi kompletnu vanjsku komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje predmetnog kompleksa i opštu infrastrukturnu opremljenost cijelog obuhvata zone rada i industrije Brod, u skladu sa dinamikom investiranja i podnesenim zahtjevima Kupca za izdavanje dozvola.

Međutim, uprkos ugovorenoj obavezi dvije i pol godine nakon potpisivanja Ugovora, našli smo se u nezavidnoj poziciji obzirom da od Vlade nisu ispunjene osnovne ugovorne obaveze, odnosno nisu izvršene ni početne pretpostavke za gradnju većeg dijela infrastrukturnih obaveza, uzimajući u obzir obavezu praćenja faza gradnje investitora.

Želimo Vas podsjetiti da je, na osnovu prethodno pomenutog Ugovora, STUDEN Holding uredno ispunio i izvršio sve obaveze koje su prema usaglašenoj dinamici predviđene za I fazu izgradnje poslovne zone. Međutim, kako na terenu nije izgrađena vanjska infrastruktura za funkcionisanje predmetnog kompleksa, na šta se Vlada uredno obavezala i što je preduslov za dalju realizaciju projekta, spriječeni smo da u definisanim rokovima dalje provodimo usaglašene projektne faze o čemu smo informisali Vladu na sastanku Koordinacionog tima 23.01.2024. godine.

Dakle, uprkos činjenici da se Vlada obavezala da će, u skladu sa regulacionim planom i dinamikom investiranja, izgraditi kompletnu vanjsku komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, kao i da su za ovu namjenu Ugovorom bila garantovana početna budžetska sredstva u 2021. godini od 2 miliona KM, do današnjeg dana ovo nije realizovano.

Iako je formirani Koordinacioni tim, koji se redovno sastaje i na kojem Koordinator Vlade daje jasne zaključke za Vladina odjeljenja i institucije, isti se ne poštuju i teme se razvlače od sastanka do sastanka bez realizacije i implementacije.

Prema usmenim podacima sa održanih sastanaka Koordinacionog tima, informisani smo da je status izgradnje neophodne vanjske komunalne i saobraćajne infrastrukture sljedeći:

STUDEN & CO Holding GmbH, WHhelminenstr. 91/19/2,1160 Wien, Austria

tel: +43 1 486 24 24; fax: +43 1 486 38 38; www.sco-group.com; infoOsco-group.com

Firmenbuchnummer 178958 2 Handelsgericht Wien; UID: ATU 60763169

Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG; İBAN AT53 1100 0094 5569 7400; 8ÍC BKAUATWW

  1. PRIKLJUČCI NA PUTNU MREŽU – urađen je idejni i glavni projekat koji se isključivo odnosi na saobraćajnu infrastrukturu, gdje još uvijek nije proveden završen postupak eksproprijacije za trasu predviđenu Regulacionim planom „Zona rada industrije – baza McGovern”. Potom slijedi provođenje tenderskih postupaka, te izvođenja radova izgradnje kanalizacionog sistema, pa tek potom izgradnja predviđene saobraćajnice i kružnih raskrsnica. Vrijedi napomenuti da je ovo dio projekta na kojem se najproaktivnije radi.
  2. KANALIZACIONI SISTEM – urađen je idejni projekat, gdje još uvijek nisu ishodovani niti lokacijski uslovi za izgradnju istog, nakon čega slijedi postupak izrade glavnog projekta pa potom ishodovanje građevinske dozvole na ime izgradnje predmetne dionice, koja je prema navodima sa ovih sastanaka planirana fazno zbog ograničenih budžetskih sredstava, te provođenje tenderskih postupaka. Ovo je projekat na kojem vidimo najizraženije kašnjenje, na koje smo u više navrata i na više sastanaka Koordinacionog tima to i naglasili.

Vrijedi istaći činjenicu da se saobraćajna (iz prethodne tačke) i kanalizaciona infrastruktura moraju raditi zajedno kako bi sve bilo jedna funkcionalna cjelina, odnosno zbog toga što se komunalna infrastruktura nalazi ispod trupa saobraćajnice i neodvojivi je dio istog.

  • ELEKTRO DIO – predviđeno je kao privremeno rješenje da se koristi el. energija iz Trafostanice izgrađena za privrednog subjekta MALAGIĆ doo, polaganjem podzemnih energetskih kablova do iste o trošku STUDEN Holdinga, dok se izrada trajnog rješenja nalazi tek u početnoj fazi u smislu izrade idejnog projekta za izgradnju čvorne Trafostanice sa ciljem našeg priključka na istu;
  1. HIDROTEHNIČKI DIO – trenutno postoji samo mogućnost priključka na gradsku vodovodnu mrežu (već je odobren građevinski priključak za potrebe gradnje objekta), dok se isti ne može kao privremeni niti trajni priključak koristiti za upotrebu objekta jer nema dovoljan kapacitet za potrebe „hidrantske mreže”, a čija izgradnja se nalazi u početnoj fazi.

Uvažavajući gore navedenu ugovornu obavezu Vlade, mi ne možemo precizno odrediti kašnienie. ali obzirom na sve naprijed navedene informacije, minimalno ie Vlada u zaostatku između 12-18 mjeseci u pogledu ispunjenosti svojih ugovornih obaveza.

Stoga ovim dopisom želimo ukazati na grubo kršenje obaveza iz Ugovora, te Vas ponovo pozivamo na hitno rješavanje i konačno poduzimanje konkretnih i praktičnih koraka od strane Vlade, te podršku radu Koordinacionog tima u smislu realizacije infrastrukturnih obaveza, sa jasnim hodogramom, rokovima, sve kako bi se stvorili uslovi da se nastavi sa okončanjem I faze izgradnje kao i neometani prelazak na II fazu gradnje.

/

S poštovanjem,

STUDEN & CO Holding GmbH, Wiiheiminenstr. 91/19/2, 1160 Wien, Austria tel: +43 1 486 24 24; fax: +43 1 486 38 38; www.sco-group.tom; info@sco-group.com Firmenbuchnummer 178958 г Handelsgericht Wien; UID: ATU 60763169                                                                          tww

Bankverbindung; UniCredit Bank Austria AG; ISAN AT53 noo 0094 5569 7400; B1C BKAUATWW

Dostaviti:

  • Dogradonačelnik Brčko distrikta
  • Glavni koordinator Vlade
  • Predsjednik Skupštine Brčko distrikta
  • Dopredsjedavajući Skupštine Brčko distrikta
  • Supervizor za Brčko distrikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvojeno