bdf.brcko@gmail.com

BRČAK ŽARKO MILENIĆ NAGRAĐEN ZA DRAMU “ULJEZI”

Producentska kuća „Metar60“ iz Zagreba nagradila je Žarka Milenića za dramu „Uljezi“. Jedino je ta drama izabrana na natječaju „Drame na ekranu“, raspisanom za drame pogodne za snimanje filma. Milenić treba na osnovu te drame napisati scenarij za film za koji postoji mogućnost da bude snimljen.

Dramu „Uljezi“ je Milenić prvi put objavio prvi put 1994. godine u časopisu „Plima“ iz Zagreba i bila je u najužem izboru za godišnju nagradu „A. G. Matoš“ tog časopisa. Bile su namjere kazališta iz Osijeka i Rijeke da tu dramu postave na scenu ali do toga nije došlo.

Godine 2005. „Nova knjiga Rast“ iz Zagreba je objavila roman „Uljezi“ koji je nastao na osnovu istoimene drame.

Milenić je do sada napisao tri scenarija za dugometražne filmove koji su ostali nerealizirani.

Uz to piše disertaciju na temu filmskih adaptacija tri romana Arkadija i Borisa Strugackog koje je sam preveo.

 

Izdvojeno