bdf.brcko@gmail.com

G. N. IZ BRČKOG PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA ILI OVLASTI

U krivičnom postupku koji se vodio protiv G. N. iz Brčkog, prvostepenom presudom
Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 K 134856 21 K od 14.07.2022. godine, optuženi je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti.

Vijeće Apelacionog suda Brčko distrikta BiH je dana 20.03.2024. godine na javnoj sjednici
donijelo presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i
Hercegovine i potvrđuje presuda Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, obrazlažući da je po ocjeni Vijeća pravilno postupio prvostepeni sud kada je optuženog oslobodio od optužbe, s obzirom da u konkretnom slučaju nije na pouzdan način utvrđeno svojstvo optuženog kao službene osobe, što predstavlja bitno obilježje krivičnog djela za koje se optuženi tereti.

Podsjećamo, optuženom je stavljeno na teret da je dana 25.06.2016. godine, u Brčkom,
postupajući u svojstvu nadzornog organa angažovan da vrši nadzor nad izgradnjom jednog stambeno poslovnog objekta u Brčkom – lamele 1, 2 i 3, te rekonstrukcijom, dogradnjom i nadziđivanjem postojećeg poslovnog objekta u stambenom naselju „Centar“, a koji radovi su odobreni Rješenjem Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, nakon izvršenog pregleda objekata, s ciljem da investitoru pribavi korist u vidu dobijanja upotrebne dozvole bez ispunjavanja zakonskih uslova, sačinio Izvještaj nadzora nad građenjem u kojem je konstatovao da su svi radovi izvedeni prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i da su objekti spremni za tehnički pregled, iako svjestan da na navedenom objektu nisu izvedeni predviđeni radovi u vidu rekonstrukcije u suterenu, proširenja poslovnog prostora na prvoj etaži lamele 1, dograđivanja poslovnog prostora u ulaznom dijelu lamele 3, u poslovni dio i nadziđivanja jednog sprata na dijelu lamele 3. postupajući tako suprotno odredbi člana 7. Pravilnika o radu nadzornog tijela građenja, dakle, da je kao službena osoba u Brčko distriktu BiH, ne izvršavajući svoje službene dužnosti pribavio drugome korist čime je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti.

 

 

POMOĆNIK SEKRETARA/
PORTPAROL
PRAVOSUDNE KOMISIJE

Dejan Nišić

Izdvojeno