bdf.brcko@gmail.com

Najveća opasnost za pješake na području Brčko distrikta je prometnica Bulevara mira

Vijeće za sigurnost prometa u Brčko distriktu koje je formirano krajem prošle
godine, aktivno će sudjelovati u donošenju zakonskih i podzakonskih akata kada
je u pitanju sigurnost prometa.

Akcent Vijeća za sigurnost prometa, koje se sastoji od osam članova iz nekoliko
institucija Brčko distrikta, jeste na sigurnosti pješaka u prometu, koji su ujedno i
najosjetljivija kategorija.

„Mi već radimo jedan ozbiljan dokument koji će sagledati sve uzroke nastanka
prometnih nesreća i stradanja pješaka s teškim tjelesnim povredama ili smrtnim
ishodima, koje su to neurotične točke koje se događaju u ovakvim nesrećama, i
na kraju ćemo donijeti prijedlog mjera i radnji koje trebaju poduzeti Odjeli na
području Distrikta, kao i javne institucije, a s ciljem smanjenja prometnih
nesreća s pješacima“, kazao je Vinko Vidović, predsjednik Vijeća za sigurnost
prometa.

Prema njegovim riječima najveća opasnost za pješake na području Brčko
distrikta jeste prometnica Bulevara mira, na kojoj je nalaze dvije osnovne škole,
kao i druge institucije, gdje je pojačan promet i pješaka i automobila, te je na toj
lokaciji nužno uraditi adekvatne pješačke prijelaze, a prijedlog je da to budu
uzdignute platforme koje bi ujedno usporile i motorna vozila.

Jedan od članova Vijeća za sigurnost prometa je i komandir prometne policije u
Policiji Brčko distrikta Kenad Bajrić koji je naglasio kako se kroz obrazovanje
treba djecu učiti o ponašanju u prometu i opasnostima s kojima se mogu
susresti, budući da oni nemaju znanja o ponašanju u prometu, a i sama
percepcija im nije u razini kao kod odraslih ljudi.
„Pored obrazovnih metoda koje su nužne da se djeca adekvatno pripreme za
uključivanje u promet, vrlo je važno da se usvoje i odgojne metode koje djeca
nose iz kuće, a na svima nama je da stvorimo povoljne uvjete za njihovo sigurno
kretanje po prometnicama“, dodao je Bajrić.

Vijeće za sigurnost prometa u narednom razdoblju radit će sa svim institucijama
u Brčko distriktu na poboljšanju sigurnosti građana u prometu, na izmjenama
nepravilnosti koji su uglavnom vezani za prometnice u užem dijelu grada, te s
izgradnjom dodatnih pješačkih platformi i postavljanjem dodatne svjetlosne
signalizacije, a sve s ciljem zaštite pješaka.

 

Izvor: Radio Brčko

Izdvojeno