bdf.brcko@gmail.com

Vehabović i Ljubojević o Javnom pozivu za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Majazudin Vehabović i šef Pododjeljenja za razvoj i strategiju u Odjeljenju za komunalne poslove Predrag Ljubojević danas su održali konferenciju za medije kako bi informisali građane Distrikta o pravilnom apliciranju na Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške Evropske unije za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2024. godinu.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Majazudin Vehabović kazao je da je ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom pozivu 163.522,21 KM naglašavajući da je cilj dati građanima dodatna pojašnjenja kako bi poziv prošao bez problema i kompletna sredstva se utrošila za predviđenu namjenu.

„Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava EU kroz budžetsku podršku fizičkim licima (građanima) vlasnicima stambenih objekata za projekte energetske efikasnosti. Nažalost, prošli poziv koji smo imali samo je sedam aplikanata zadovoljilo i potpisalo ugovor. Da se to ne bi desilo i ovaj put odlučili smo da dodatno objasnimo šta sve treba uraditi kako bi kompletna sredstva bila potrošena“, kazao je Vehabović.

Šef Pododjeljenja za razvoj i strategiju u Odjeljenju za komunalne poslove Predrag Ljubojević kazao je da su aplikanti u prošlom pozivu imali nekoliko grešaka.

„Predavali su obavještenja o prebivalištu umjesto uvjerenje o prebivalištu. Sada smo u Javnom pozivu stavili da aplikant na adresi mora živjeti najmanje tri mjeseca prije objavljivanja javnog poziva. Zatim, tu je ZK izvadak, građevinska dozvola, upotrebna dozvola ili rješenje o legalizaciji jer se time dokazuje da je objekat legalan, građevinska dozvola je obavezna i može biti upotrebna dozvola ili rješenje o legalizaciji. Zatim bitna su tri zadnja računa za električnu energiju gdje je ukupan zbir potrošnje 300 kW jer se time dokazuje da oni žive u toj kući“, kazao je Ljubojević dodajući da je bitna i dostava predračuna koji moraju biti jasni.

„Ne može biti nešto parcijalno urađeno, mora biti prikazano kroz predračun i da će ta mjera biti urađena kompletna. Ako su u pitanju prozori, ugradnja prozora, obrada špaleta,to sve mora biti u predračunu prikazano. U prošlom pozivu aplikanti su tu griješili. Takođe, potrebno je uraditi i numeraciju stranica i da ta dokumentacija bude uvezana. Takođe, potrebna je i foto-dokumentacija koja se predaje prilikom apliciranja“, pojasnio je Ljubojević.

On je naglasio da se ovdje ne radi o socijalnoj pomoći, nego, kako je kazao, o mjerama energetske efikasnosti s ciljem utopljavanja objekata radi manje potrošnje energenata.

„Napominjem da se novac dodjeljuje tek po završetku i zato imamo i dio gdje se daje izjava u kojem potvrđuju da posjeduju vlastita sredstva kako bi se izvršili radovi. Rok za implementaciju svih ovih mjera je šest mjeseci od potpisivanja ugovora i aplikant će potpisati ugovor sa Odjeljenjem za komunalne poslove što im je garancija da će im ta sredstva biti na raspolaganju. Aplikant može dobiti 50% sredstava, odnosno maksimalno 5.000,00 KM i to su sredstva na koju mogu da računaju“, kazao je Ljubojević.

Podnosilac prijave na Javni poziv može aplicirati za sufinansiranje sprovođenja jedne ili više navedenih mjera i to:

A.        U individualnim/porodičnim kućama:
toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda; zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);
unapređenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacionih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode. Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmet sufinansiranja samo u slučaju ako se aplicira za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe;

B.        U stambenim jedinicama/stanovima u individualnim/porodičnim kućama i u zgradama kolektivnog stanovanja: stambeno-poslovni objekti u sklopu individualne/porodične kuće ukoliko posjeduje vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnosioca prijave, koji je ujedno njen vlasnik/suvlasnik; zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);

unapređenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi ili kondenzacionih kotlova. Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmet sufinansiranja samo u slučaju ako se aplicira za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe. Sa ovom mjerom može se aplicirati samo u slučaju da stambena jedinica/stan nije priključena na funkcionalan sistem daljinskog grijanja (toplanu).

Javni poziv biće objavljen 28. 3. 2024. godine na stranici Vlade Brčko distrikta BiH i trajaće do 19. 4. 2024. godine.

Izdvojeno