bdf.brcko@gmail.com

Skupštinska rasprava o kreditnom zaduženju u visini od 25 miliona eura za pet infrastrukturnih projekata u Distriktu

Najznačajniji dio današnjeg prijepodnevnog zasjedanja brčanske Skupštine bila
je rasprava o prijedlogu zaduženja Brčko distrikta kod Svjetske, kao i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Riječ je o dugoročnom kreditnom
zaduženju od 25 miliona eura na period od 33 godine, a ticalo bi se realizacije
finansiranja pet strateških projekata.

„Konkretno radi se o zatvaranju gradske deponije, izgradnji Centra za savremenu preradu
čvrstog otpada, potom regulaciji kanala rijeke Blizne, onda regulaciji korita rijeke Brke od
mosta na Klancu, te izgradnji šetnice i biciklističke staze dužinom obale rijeke Save u
njenom gradskom dijelu“, rekao je u ime predlagača, Vlade distrikta, glavni koordinator Željko Antić.

Riječ je o „Integrisanom projektu razvoja koridora Save i Drine“, kroz višefazni
programski pristup koji je Vlada Distrikta prihvatila i predlaže, naglasila je
direktorica brčanske Direkcije za finansije Janja Geljić, Skupštini na usvajanje.

„Sa pominjanih ukupnih 25 miliona eura finansira se zatvaranje gradske deponije
čvrstog otpada, predviđeni iznos radova sedam miliona eura. Potom izgradnja Centra za
savremeno upravljanje čvrstim otpadom 7,5 miliona eura. Zatim regulacija dijela kanala Blizna u Brčko distriktu u iznosu ood 350.000. eura, kao i regulacija i čišćenje vodotoka rijeke Brke, uzvodno od mosta na Klancu, predviđeni iznos četiri miliona eura, te izgradnja šetnice i biciklističke staze uz desnu obalu rijeke Save dužinom Brčko distrikta iznos od 6.150.000. eura“, precizirala je Geljić.

Pošto su zastupnici dobili odgovor: da trenutno oročena sredstva budžeta
Distrikta u ovdašnjim bankama u visini od 25 milioma maraka ne mogu biti
upotrebljena za navedene namjene, generalno niko od zastupnika nije se protivio
ovakvom kreditnom zaduženju s tim da su zastupnici, prije svega oni iz opozicije,
zahtjevali osim datih usmenih i detaljna pismena obrazloženja, kao i nanovo
njihovu analizu prije donošenja definitivne odluke.

„Za ovakvu odluku smatram da su nam neophodna detaljnija i usmena i pismena
obrazloženja, pa predlažem da se u ovom kontekstu svi malo bolje informišemo i
pripremimo, odnosno sačekamo dodatna pojašnjenja gradonačelnika ili njegovog
zamjenika“, rekao je zastupnik Socijalističe partije dr. Živan Nikolić.

Nakon ovakvog zahtjeva opozicije, imajući u vidu činjenicu da je riječ o 25 miliona eura
kreditnog zaduženja na period od 33 godine, dogovoreno je da se rasprava u kontekstu
usaglašavanja zaključka nastavi i tokom popodnevnog dijela zasjedanja.
Inače, zastupnici su prethodno usvojili Plan poslovanja JP “Komunalno Brčko” za tekuću godinu.

 

Izvor: Radio Brčko

Izdvojeno