bdf.brcko@gmail.com

Skupština Brčko Distrikta usvojila odluku o zaduženju: Ovako će rasporediti novac

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da će ta kreditna sredstva biti utrošena za zatvaranje postojeće gradske deponije, izgradnju savremenog centra za upravljanje čvrstim otpadom, regulaciju gornjeg toka potoka Blizna i rijeke Brke, te gradnju šetališne i biciklističke staze desnom obalom rijeke Save od naselja Vučilovac do naselja Brezovo Polje.

On je istakao da će na ovaj način biti riješen najveći komunalni problem u distriktu, a to je gradska deponija.

Za sanaciju deponije, koja je ekološka bomba, biće obezbijeđeno sedam miliona evra kreditnih sredstava, a za gradnju centra za upravljanje otpadom, koji će biti potpuno bezbjedan za životnu sredinu, 7,5 miliona evra – rekao je Milić.

Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta Željko Antić rekao je da je ovo kreditno zaduženje veoma povoljno i da je period otplate 35 godina sa grejs periodom od sedam godina.

Drugi nastavak 56. redovne sjednice zakazan je za srijedu, 3. april.

Izdvojeno