bdf.brcko@gmail.com

Brčanskoj doktorici nema ko da piše!

Nakon što je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH odustao da podrži Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH da podnese regresni Zahtjev za naknadu štete i da donosioci nezakonite i štetne odluke izmire štetu Fondu i građanima te da podnesu krivičnu prijavu protiv članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH koji su donijeli odluku na osnovu koje se jednom licu, ali i Fondu, nanosi šteta u iznosu od 108 hiljada KM, drugom su ostvarili korist zloupotrebom svog položaja i ovlaštenja. To lice je putem suda ostvarilo pravo na naknadu, ali ne i Fond.

No, to direktor nije učinio jer bi se eventualnom istragom možda otvorile i druge nezakonite radnje koje se dešavaju o ovom Fondu i o kojima će biti pisano u narednom periodu.

Direktor Fonda, poznati preletač iz stranke u stranku, od samog preuzimanja mandata je počeo da vrši mobing i da maltretira uposlenicu Fonda, uglednu doktoricu, javnu radnicu i građanku Brčko distrikta BiH. Razlog tome je samo jedan, što je stručna i savjesna i to što ne želi da svojim radom učestvuje u poslovima koji nisu u skladu sa zakonom, aktima Fonda i pravilima struke.

Ova ugledna doktorica i radnica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i nekadašnja poslanica Skupštine Brčko distrikta BiH uvijek se principijelno zalagala za donošenje najboljih propisa i odluka u toj oblasti, u čemu su mnogi građani prepoznali njenu požrtvovanost na poslu jer je ista sa puno društvene odgovornosti, struke, etičnosti i senzibiliteta, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost građana, bila pri ruci svakom građaninu da ostvari svoja prava u toj instituciji, o čemu mnogi imaju samo riječi hvale.

Ubrzani tempo mobinga je postao nepodnošljiv i nakon toga što je doktorica pošteno svjedočila na sudu u sporu Fonda i bivšeg direktora, koji je dobio spor i naknadu štete upravo zbog nezakonite odluke Upravnog odbora o njegovoj smjeni.

Umjesto da poštuje i cijeni njeno pošteno svjedočenje na sudu, njen stručan, savjestan i odgovaran rad, koji već nekoliko godina obavlja na odgovornim poslovima, direktor donosi odluke o njenoj smjeni iz stručnih komisija i drugih stručnih tijela, koje su upitne sa aspekta struke i zakonitosti.

Uspostavlja se stroga kontrola nad njenim kretanjem, na razne načine i metode uhodi njeno ponašanje, kada i gdje odlazi, sa kim kontaktira i sa kim se druži, kao u rano staljinističko doba, samo što još od fonda nije napravio Gulag i svoju privatnu prćiju, naravno uz podršku Upravnog odbora čije štetne odluke niko ne kontroliše niti saonkcioniše.

Bespomoćna doktorica i nemoćna da pravnim putem zaštiti svoja prava i integritet, već nekoliko mjeseci se nalazi u lošem zdravstvenom stanju i pod strogom ljekarskom kontrolom ljekara iz Tuzle i Brčkog.

Umjesto da nadležni organi stanu u zaštitu zakonitosti u radu, prava pojedinca i struke, oni se trude da „nategnu“ formalne preduslove da te akšam diplomce smjeste na važne položaje. Koalicioni partneri u vlasti se sad pa sad slože za obogaljivanje kvalitetnih propisa koji su ranije donošeni uz pomoć Kancelarije OHR-a.

Jedan od prvih primjera sistemske korupcije kroz konsenzus svih aktera u vlasti bila je izmjena Zakona o inspekciji Brčko distrikta BiH, Zakona o nepodnošenju ostavke za šefove Vladinih odjeljenja kad se protiv njih podignu optužnice, Zakona o vrijednosnim papirima, koji je na brzinu prilagođen stepenu neznanja privilegovanih stranačkih kadrova.

Primjeri prilagođavanja zakona neznanju i nestručnosti, a zbog stranačkih ultimatuma, je na brzinu izvršena i kod izmjene Zakona o vrijednosnim papirima, što jasno ukazuje na primjer sistemske korupcije i kriminala u Brčko distriktu BiH.

Umjesto da se institucije bore za zaštitu javne imovine, zakonitosti u radu i prava pojedinaca one su u tome zakazale. Ukoliko institucije efikasnije ne počnu štititi zakonitosti i zaštitu prava pojedinaca te ne zaštite stručne i kreativne kadrove i prestanu prilagođavati zakone prema neznanju dogodiće nam se da stručni, kreativni i mladi kadrovi napuste ovu sredinu, a opljačkani i nemoćni građani Brčko distrikta BiH izgube svaku nadu u boljitak pod terorom neznanja i nekompetencije vlasti u kojoj vedre i oblače tajkuni, dileri, neznalice i stranačke ulizice.

 

 

I.R.

 

Izdvojeno