bdf.brcko@gmail.com

Glavni tužilac Zekerija Mujkanović učestvovao je na XXXI sastanku rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela

Tokom sastanka, čiji je domaćin bilo Federalno tužilaštvo FBiH, razgovarano je o najvažnijim pitanjima saradnje tužilaštava i policijskih agencija, kao i aktivnostima koje se odnose na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Tema Strateškog foruma bio je i pregled rezultata u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala, s fokusom na visoku korupciju i predmete organiziranog kriminala na visokom nivou. Također, razgovaralo se o prijedlogu rješenja za postupanje policije i tužilaštava u vezi sa kriptovalutama, te o Smjernicama o postupanju i saradnji policije i tužilaštava u informisanju javnosti.

 

Trideset i prvom sastanku Strateškog foruma prisustvovali su glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić, glavni federalni tužilac Munib Halilović, glavna tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva RS Željka Radović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH Zekerija Mujkanović, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA Darko Ćulum, direktor MUP-a RS Siniša Kostrešević, direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić, šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić, kao i predstavnice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Amila Rahić i Aleksandra Todorović.

 

Po završetku Strateškog foruma,  održan je i sastanak koordinacionog tijela za rješavanje sukoba nadležnosti među tužilaštvima u BiH. Glavni tužioci, učesnici Strateškog foruma, razmatrali su u okviru ovog tijela pitanje sukoba nadležnosti u dva krivična predmeta, kao i pitanje korištenja ovlaštenih službenih lica Vojne policije BiH u postupku provođenja istražnih radnji na vojno kontrolisanom području i prema pripadnicima Oružanih snaga BiH.

Strateški forum kao oblik saradnje tužilaštava i policije realizira se uz podršku Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, konstantno potvrđujući dugoročnu efikasnost ujednačavanja stavova i razmjene najboljih praktičnih iskustava među uključenim institucijama.

 

 

Izvor: Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH

 

Izdvojeno