bdf.brcko@gmail.com

Skupština Distrikta traga za modalitetima primjene zakonske odluke o usklađivanju plata sa onima u Republici Srpskoj

Prijepodnevno zasjedanje brčanske Skupštine okarakterisalo je startno zakašnjene sa početkom rada, te niz pauza, tako da je u predviđena tri sata sjednice elaborirana samo analiza učinjenog od strane Vlade Distrikta, kada je riječ o zakonskoj obavezi usklađivanja najnižih plata sa onom od 900 maraka koja se primjenjuje od početka ove godine u Republici Srpskoj.

Zajednički imenitelj iskazanog bi mogao biti da je odluka o zakonskoj obavezi Distrikta da najnižu višu platu usklađuje sa kretanjima u entitetima na neki način ishitreno donesena, te da objektivno sad to predstavlja značajno opterećenje za ukupan budžet Distrikta.

„Stoga dalje poteze u ovom kontekstu, valja pažljivo povlačiti. Tim prije jer budžet nije samo onih koji su zaposleni u javnom sektoru, već i onih koji rade u realnom sektoru kao i penzionera i o svemu tome kod donošenja konačne odluke moramo voditi računa”, rekao je predsjednik Skupštine SNSD-ov Siniša Milić, dodajući da svakako ostaje obaveza povećanja plata u javnom sektoru ali ne u iznosu najviše minimalne plate u Republici Srpskoj jer bi to, istaknuo je Milić moglo ugroziti finansijsku stabilnost Distrikta pa i pripadajući kojeficijent od 3,55 koji po osnovu PDV-a sa nivoa BiH pripada Brčko distriktu.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Izdvojeno