bdf.brcko@gmail.com

MOžete li vjerovati: Dr.sc. Adis Puška najcitiraniji ekonomista u BiH a radi u brčaskoj upravi

Tendencija u svjetskoj nauci jeste da se uspjeh naučnika mjeri koliko su se njegovi radovi puta koristili kao izvor u drugim radovima.

U Bosni i Hercegovini se o tome ne vodi računa,mada pojedini naučnici u Bosni i Hercegovini nastoje da budu vidljivi u svjetskoj nauci tako što pokušavaju da imaju što veću citiranost. Od svih ekonomskih naučnika u Bosni i Hercegovini najcitiraniji je dr.sc. Adis Puška. On je po ukupnom broju citata prestigao akademika prof.dr. Murisa Čičića na naučnoj bazi Google Scholar. Dr.sc. Adis Puška je na ovoj bazi skupio ukupno 3.228 citata. Na taj način je postao i najcitiraniji naučnik u društveno-humanističkom naučnom polju u Bosni i Hercegovini.

U svojoj karijeri dr.sc. Adis Puška objavio je 168 radova od čega je 68 radova objavljeno u časopisima koji se citiraju u najjačoj svjetskoj bazi WoS (Web of Science), odnosno 74 rada su objavljena u časopisima koji se indeksiraju na Scopus-u. Ove dvije naučne baze su najprestižnije u svijetu za naučne časopise. Također, dr.sc. Adis Puška je i na ovim bazama najcitiraniji ekonomista u Bosni i Hercegovini. Dr.sc. Adis Puška radi u Vladi Brčko distrikta BiH kao Viši stručni saradnik za finansijska pitanja u Odjeljenju za javnu sigurnost.

Izdvojeno