bdf.brcko@gmail.com

Brčko Distrikt ima Zakon o sukobu interesa, ali je pitanje da li se poštuje?

O tome šta nam znači usvajanje Zakona o sukobu interesa, u emisiji Rezime govorili su Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala BiH, i Denis Džidić, izvršni direktor BIRN-a BiH.

Zakon o sukobu interesa prioritet je već jako dugo, i prije nego što ga je Evropska unija stavila kao jedan od ključnih prirotieta, kazala je Korajlić, dodavši da mi jako dugo imamo potpuni raspad sistema kada govorimo o mehanizmima za sprečavanje sukoba interesa.

„Posebno od 2013. kada je nadležnost za provođenje zakona, i na nivou BiH i na nivou FBiH, praktično oduzeta CIK-u kada smo dobili ovi državni zakon koji je bio potpuni nazadak u odnosu na prethodno stanje. Komisija je bila pod direktnom političkom kontrolom i nije mogla efikasno da donosi odluke. S druge strane imamo FBiH gdje se uopšte ne primjenjuje zakon već više od deset godina, gdje imamo stotine nosilaca javnih funkcija koji su bili u nespojivim funkcijama ili su imali firme koje su sklapale ugovore s javnim insittucijama i sl. nema ko da utvrdi i sanckioinše takvu praksu“, pojasnila je ona.

Korajlić dodaje da ‘sada imamo situaciju sa stotinama javnih zvaničnika koji se godinama nalaze u situaciji sukoba interesa, i zbog toga je ovaj zakon bio važan, da se krene od državnog nivoa, pa da se dalje ide na harmonizaciju entitetskih propisa.

„Mi dosad samo u Brčko distriktu imamo kvalitetan zakon o sukobu interesa“, poručila je.

Vrlo je mala vjerovatnoća da će usvojeni zakon dovesti do ogromnih poboljšanja, ocijenio je Džidić.

„Više razloga je za to. Najznačajnije što sam zakon ima određene manjkavosti. Sama Komisija koja će biti nadležna, način njenog izbora i dalje će ovisiti od političke volje. Imat ćemo situaciju i dalje da osobe koje će tu biti imenovane, neće biti slobodne od političkog utjecaja. I sam zakon nije osigurao mehanizme kojima bi se apsolutno sigurno osiguralo da Komisija ima sve informacije na raspolaganju. U odnosu na prethodni nacrt gdje je bilo predloženo da piše da su sve institucije obavezne da dostavljaju informacije Komisiji, ovdje je to ublaženo – sarađivat će s Komisijom“, rekao je on.

Čak i da je ovaj zakon fantastičan, dodaje, i dalje bi za kompletan mehanizam osiguravanja zaštite od sukoba interesa bilo značajno da i drugi nivoi usvoje zakonska rješenja.

Korajlić smatra da usvojeni zakon ima svoje prednosti u odnosu na prethodni u pogledu načina na koji su formulisane nespojivosti funkcija, opseg lica na koji se odnosi, te u pogledu spektra sankcija i uspostave kontrole imovinske kontrole nosilaca javnih funkcija koja, kaže, dosada nije funkcionisala.

„Ostaju sporna pitanja i praznine koje ćemo vidjeti kako će funkcionisati u praksi. Sve što se ostavi na volju institucijama da se jasno ne propiše samim zakonom, ostavlja prostor za vrlo različitu i neujednačenu primjenu“, objašnjava ona.

Sve će zavisiti od toga ko budu ljudi koji budu sjedili u Komisiji i kolika će kontrola postojati nad njihovim radom, dodaje Korajlić.

„Jedini način koji može osigurati jedan ozbiljan sistem koji će odmaći od sukoba interesa jeste jedan koordinirani sistem između entiteta, Brčko distrikta i državnog nivoa“, zaključio je Džidić.

 

 

(federalna.ba)

Izdvojeno