NAKON POSJETE

Sattlerova briga za opoziciju u TK: Radi li se u Tuzli na sarajevskom scenariju?

Glavna tema razgovora bila je predstojeća odluka Evropskog vijeća o otvaranju pregovora s Evropskom unijom (EU) i obavezama koje BiH i Brčko distrikt BiH ima na putu evropskih integracija.

Ambasador Sattler izrazio je podršku EU-a za daljnji napredak BiH i istakao važnost jačanja saradnje u različitim oblastima, uključujući ekonomski razvoj, vladavinu prava i reforme.

On je ocijenio da bi odluka o otvaranju pregovora i ulazak BiH u EU imala pozitivan utjecaj, što bi rezultiralo stvaranjem novih radnih mjesta i unapređenjem kvalitete života svih građana. Posebno je naglasio da bi se ovi pozitivni učinci osjetili i u Brčko distriktu BiH kao posebno uređene administrativne jedinice u BiH.

Dužnosnici Brčko distrikta BiH su Sattlera detaljno upoznali o trenutnim aktivnostima u Distrikta kada je u pitanju provođenje reformi koje su u skladu sa principima i ciljevima EU-a.

Oni su podvukli da je perspektiva pristupanja BiH Evropskoj uniji od suštinske važnosti za daljnji razvoj zemlje, te naglasili da bi ovaj proces otvorio nove mogućnosti za sve građane BiH, saopćeno je iz Ureda gradonačelnika Brčko distrikta.

Nije saopćeno da li je Sattler pitao gdje je opozicija na sastanku.