bdf.brcko@gmail.com

Svi pričaju o korupciji u zapošljavanju, a svi učestvuju u korupciji u zapošljavanju jer se drugačije ne možeš zaposliti!

U Brčkom korupcija u zapošljavanju postaje sveprisutna tema, ali se nadležne institucije teško nose s tim izazovom. Iz nevladinog sektora i opozicije naglašavaju da je ključno da pravosudne institucije aktivnije rade na suzbijanju ove društvene pojave.

Loptica odgovornosti se prebacuje sa jednih na druge, a ispaštaju građani ove lokalne zajednice.

„Mislim da i Tužilaštvo i druge institucije trebaju da po službenoj dužnosti rade u borbi protiv korupcije. Mislim da će samo takav pristup i Tužilaštva i Osnovnog suda dati konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije“, kaže Damjan Dundžić, aktivist Udruženja građana Demos.

Ni opozicija nije zadovoljna učinkom pravosudnih institucija. Rad Osnovnog suda je vidljiv, određeni pomaci postoje, ali nedovoljno u oblasti koruptivnih djela.

„Predmeti vezani za korupciju ne postoje ili možda ima jedan ili dva – to dovoljno govori da nisu dovoljno aktivni i da se više bave nekakvim stvarima koje su vezane za saobraćaj, imovinsko-pravne odnose i nešto što je možda, po percepciji građana, onako sa strane“, tvrdi Boro Ristić, zastupnik SP-a u Skupštini Distrikta.

Većina zastupnika iz vladajuće većine s kojima smo kontaktirali odbili su komentarisati rad Osnovnog suda.

„I u Sudu i Tužilaštvu se zapošljava isto kao u politici, tako da mislim da isto rade i da zbog toga ne mogu riješiti. Sud je neki dan imao svoj godišnji izvješaj gdje su se pohvalili nekim brojkama. Međutim, suština je daleko gora. Naše sudije jednostavno imaju sa advokatima i sa optuženima redovne kontakte i tu prave razne kombinacije. I preko Osnovnog suda i preko Apelacionog suda, gdje se sve to uigrava kako bi se cijena povećala“, navodi Abdulah Iljazović, zastupnik SBiH u Skupštini Distrikta.

Ranije su iz Tužilaštva izjavili da nemaju rješenja za korupciju u zapošljavanju.

„Zapošljavanje u Brčko distriktu BiH je potpuno u sferi korupcije. Oni ciljevi koji su propisani zakonom se ne ostvaruju kroz proceduru zapošljavanja i mi imamo klasično stranačko zapošljavanje – može se reći skoro u stopostotnom procentu svih zapošljavanja“, upozorava Zekerija Mujkanović, glavni tužilac u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

Iz Osnovnog suda ističu da su u 2023. godini imali 227 podignutih optužnica, od kojih 102 sa predloženim kaznenim nalogom i 125 klasičnih optužnica. Priznaju da bi presuda za korupciju trebalo biti mnogo više.

„Mi nemamo ni jednu presudu u Brčkom. Mi smo imali jedno suđenje predmet – Goričkić i drugi, oslobađajuća je presuda bila, potvrđena na Apelacionom sudu“, podsjeća Nebojša Savić, predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja Suda.

„Koliko je optužnica, toliko se vodi procesa i toliko će biti odluka. Mi ne možemo sad iznjedriti da sud radi, ne znam nešto, ako nema optužnica“, objašnjava Dragan Tomaš, predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Borba protiv korupcije u zapošljavanju ostaje ključni izazov za Distrikt Brčko. Aktivno učestvovanje svih nadležnih institucija, kao i poboljšanje učinka pravosudnog sistema, ključni su koraci prema rješavanju ovog problema i osiguranju transparentnosti i pravde u ovoj lokalnoj zajednici.

federalna.ba

Izdvojeno