bdf.brcko@gmail.com

Održana Skupština Ratnih vojnih invalida Armije Republike BiH u Brčkom

Organizacija Ratnih vojnih invalida Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je održala redovnu izborno izvještajnu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo organizacije na čelu sa Senadom Ikanovićem. Prihvaćen je finansijski izvještaj za prošlu godine te je predstavljen plan rada organizacije za naredni period.

„Usvojeno je nekoliko veoma bitnih zaključaka koji se tiču poboljšanja socijalnog statusa ove boračke kategorije. Postoji jedno veliko nezadovoljstvo kada govorimo o ostvarivanju životnih prava, jer takozvanom „švicarskom formulom“ koja je podrazumijevala povećanje invalidnina, nisu zadovoljene potrebe. U konačnici to je bilo povećanje za niže kategorije u iznosu od četiri ili pet konvertibilnih maraka, dok je za invalide teže kategorije to povećanje iznosilo od 50 do 100 KM“, rekao je Senad Ikanović novoizabrani predsjednik Organizacije Ratnih vojnih invalida.

Prema njegovim riječima na nedavno održanom sastanku Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona na kojem su učestovali delegati Organizacije Ratnih vojnih invalida ABiH zauzet je zajednički stav da će se organizovati mirni protesti ukoliko se ne desi drastična promjena. Ikanović kaže da na taj način demokratskim putem žele ukazati na loš položaj ove boračke kategorije.

„Jedna od pozitivnih promjena jeste da od prošle godine ova populacija ima veći izbor ustanova za banjsko-klimatsko liječenje što u ranijem periodu nije bilo moguće. Zbog toga je veći broj osoba kojima je bilo neophodno klimatsko banjsko liječenje odustalo jer svoje terapije nisu mogli sprovesti u odgovarajućim ustanovama“, dodao je Ikanović.

Organizacija Ratnih vojnih invalida Armije Republike BiH izrazila je nadu da će nadležne institucije u što skorije vrijeme krenuti s rješavanjem problema sa kojima se suočava ova populacija, a sve sa ciljem da ratni vojni invalidi dobiju zasluženi položaj.

 

 

Radio Brčko

Izdvojeno