bdf.brcko@gmail.com

Udruženja ”Pravo na lijek Brčko distrikt BiH” iznijeli detalje o svojim aktivnostima

Na sastanku mreže pacijentskih udruženja ”Pravo na lijek Brčko distrikt BiH” predstavnici udruženja su iznijeli detalje o svojim aktivnostima u proteklom periodu, ističući napore u pružanju podrške pacijentima, promicanju svijesti o zdravstvenim pitanjima i zagovaranje za pristup adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti. Kroz raznovrsne inicijative i projekte, udruženja svakodnevno pokazuju odlučnost u borbi za prava pacijenata i poboljšanje zdravstvenog sistema u Brčko distriktu BiH.

Glavna tema sastanka bio je razgovor o budućem funkcionisanju mreže pacijentskih udruženja ”Pravo na lijek Brčko distrikt BiH”. Predstavnici su istakli nekoliko ključnih tačaka koje će biti prioriteti u narednom periodu. To uključuje jačanje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama, kontinuirano educiranje o zaštiti prava pacijenata, te aktivno lobiranje za unapređenje zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH.

Predstavnici udruženja su izrazili optimizam u pogledu budućnosti Mreže te su se složili oko važnosti kontinuiranog angažmana i zajedničkog rada.

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Izdvojeno