bdf.brcko@gmail.com

Formiran Bosanski nacionalni savjet Brčko Distrikta BiH

Možda iznenađujuće, ali ne bez razloga i opravdanog, 06. februara 2024. održana je konstituirajuća sjednica Bosanskog nacionalnog savjeta Brčko Distrikta BiH. Radi se o udruženju koje je po formi nepolitičko, ali koje za predmet svog opserviranja ima politiku, (RES PUBLICu ILI JAVNU STVAR), koja se tiče svih građana Distrikta Brčko i koja u bitnom određuje njihov, ne samo politički, nego i socijalni, ekonomski, moralni i kulturni život.

Ispred Inicijativnog odbora prisutnima su se obratili Enes Pašalić, Mustafa Sinanagić i Ćazim Suljevič. Ono što je bitno istaći, u programskim osnovama ovoga udruženja je radikalno nezadovoljstvo brčanskom „res publicom“ ili politikom, kako ta politika funkcionira u Brčko Distriktu, te upozorenje da ako se brčanska vlast budu reproducirale na ovim osnovama i sa ovakvim garniturama političara, stvari bi u Brčko Distriktu mogle biti još gore.

Najnovija preslagivanja vlasti i preleti poslanika iz jedne stranke u drugu, nisu motivirani idejnim ili ideološkim razlozima, što posebno važi za političke predstavnike bošnjačkog naroda, nego isključivo nakanom da bi se bilo dijelom vladajuće većine kojoj je osnovni programski zadatak „privatiziranje“ javnih dobara, budžeta, radnih mjesta, tendera i drugih privilegija, koja se prelijevaju u privatne, stranačke i džepove stranačke klijentele. Pri tome dolazi do negativne kadrovske selekcije tako da se na javne funkcije regrutiraju osobe sa sumnjivim, ne samo radnim, nego i moralnim i etičkim kvalitetama, što vodi daljnoj društvenoj entropiji.

Zadatak ovoga Savjeta je da analitički ukaže na ovo stanje, da u tu analiziu i njenu prezentaciju uključi što širi broj građana, te da sve one koji su profesionalno nesposobni i etički nepodobni, sve one koji krše zakone i potiču kriminal i korupciju, javno stigmatizira, te da svojim javnim   autoritetom, ako ga bude imalo, utiče na političke stavove građana.

U Predsjedništvo Savjeta su izabrani Enes Pašalić, Ćazim Suljević, Mustafa Sinanagić, Ibrahim Rizvanović, Enida Murselović, Mustafaa Gobeljić, Almira Alić, Salim Bašić. Za potpredsjednike su izabrani Enida Murselović, Mustafa Sinanagić i Ćazim Suljevića, a za predsjednika Enes Pašalić. Zbog priliva velikog broja novih članova Savjeta, u narednom periodu će se povećati broj članova predsjedništva i izabrati stručna tijela.

Savjet će se  u narednom periodu obratiti građanima Brčko Distrikta BiH javnim proglasom u kojem će predstaviti svoje programske ciljeve i pozvati sve zainteresovane da mu se pridruže. Nakon toga će se sačiniti analiza stanje u Brčko Distriktu BiH, prije svega analiza stanja „javne stvari“ ili vršenja javnih ovlasti u Brčko Distriktu BiH, kao i socijalne, ekonomske, kulturne, etičke i sve druge konsekvence koje iz toga proizilaze, te proslijediti na relevantne javne adrese.

 

Informativna služba

Bosanski nacionalni savjet Brčko Distrikta BiH

 

Izdvojeno