bdf.brcko@gmail.com

Čelni čovjek Ureda Vlade Federacije BiH u Distriktu Esad Atić, najavljuje intenziviranje aktivnosti u ovoj godini

Ured Vlade Federacije u Brčkom tokom ove godine intenzivirat će svoj rad kako bi, prije svega državljanima ovog BH entiteta, koji žive u Distriktu, omogućio da koriste sve benefite koji pripadaju svim državljanima Federacije u našoj zemlji.

“Još od prvog mandata premijera Nermina Nikšića 2010 godine, potekla je ideja o formiranju Ureda Federacije u Distriktu, kao jedne vrste spone između ovdašnjih vlasti i one na nivou Federacije BiH. Nažalost tek prije dvije godine realizovana je, tako da je pred nama puno posla”, kaže novoimenovani šef Federalnog ureda u Brčko distriktu BiH, SDP-ov Esad Atić koji, kao šef ovog Ureda, ima i status savjetnika premijera Nermina Nikšića.

Inače, osnovna uloga Ureda je koordinacija između Vlade Distrikta i Vlade Federacije BiH.

“Ta koordinacija mora prije svega biti u funkciji poštivanja Konačne arbitražne odluke, potom niza naloga supervizora, kao i Amandmana broj 1 na Ustav Bosne i Hercegovine”, naglašava Atić, dodajući da Ured svojim djelovanjem ni u kom slučaju neće zadirati u ovlaštenja brčanske Vlade, a istovremeno će imati obavezu da za projekte koji se realiziraju u Federaciji, omogući apliciranje i javnih službi i institucija Distrikta, ali i pojedinačno svim državljanima Federacije koji žive na ovom području.

“Trenutno je u toku jedan javni poziv na kojeg su aplicirale i institucije, odnosno Odjeljenja brčanske Vlade, a odnosi se na obnovu infrastrukture kao i javnih objekata, a raspisalo ga je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica”, precizira Atić, uz naglašavanje obaveze da sa pozicije šefa Ureda u Brčkom osigura što veći broj aplikacija državljanima Federacije iz Brčko distrikta BiH na sve javne pozive koje raspisuje Federacija, bilo da je riječ o organizacijama ili pojedincima.

Pored navedenog, jedan od glavnih zadataka Ureda Vlade Federacije u Brčkom će biti i da se koordiniraju sva prava boračke populacije, odnosno  pripadnika Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane iz Distrikta, sa pravima onih iz cijele Federacije.

“Jedan od glavnih zadataka će biti i da se uz maksimalnu koordinaciju između brčanskih i vlasti na nivou Federacije iznađu rješenja da se snabdijevanje električnom energijom dešava onako kako je to propisano nalogom supervizora, šest mjeseci jedan BH entitet, šest mjeseci drugi, jer to je obaveza oba entiteta prema Brčko distriktu Bosne i Hercegovine“, ističe Atić.

Tu je i saradnja u pogledu rješavanja pitanja od važnosti, ne samo za BiH već i za zemlje u regionu, u okviru kojih je i Distrikt preuzeo svoj dio obaveza.

“Poznata je priča oko usaglašavanja trasa autoputeva. U ovom smislu neophodna je dodatna koordinacija kako bi se završila prostorno-planska dokumentacija, odnosno usaglasila trasa, jer su praktično određene samo  takozvane ulazno-izlazne tačke u i iz Distrikta. Jednom riječju,  apsolutno ćemo biti na raspolaganju, ne samo državljanima Federacije, već i svim stanovnicima Distrikta kako bismo im pružili svu tehničku pomoć i podršku u svim pitanjima za koja su zainteresovani, a koja su u nadležnosti Vlade Federacije BiH“, zaključio je Esad Atić.

Inače, Ured Vlade Federacije je smješten u zgradi BH Telekoma, u samom središtu grada i na usluzi je građanima svih pet radnih dana u sedmici.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Izdvojeno