bdf.brcko@gmail.com

U Distriktu Brčko građani posjeduju važeći oružni list za 3.359 komada oružja

Ukoliko građani Brčko distritka BiH žele dobiti oružni list za posjedovanje oružja, potrebno je da na propisanom obrascu podnesu zahtjev Policiji Brčko distrikta za nabavku određene vrste oružja, zatim uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od Osnovnog suda Brčko distrikta BiH. Za lovačko uvjerenje potrebno je da podnosilac zahtjeva ima i položen lovački ispit, te da je član lovačkog društva.

„Na području Brčko distrikta BiH građani posjeduju važeći oružni list za ukupno 3.359 registrovanih komada oružja. U poređenju sa prethodnim godinama broj registrovanog oružja je u blagom padu, a tokom prošle godine ukupno 31 građanin Distrikta dobrovoljno je predao svoje oružje na uništenje Policiji Brčko distrikta.

Za nabavku pištolja ili revolvera, građani prilažu pismenu izjavu zbog čega im je to oružje potrebno, nakon čega Policija vrši odgovarajuće provjere, te potom predmet ide na komisijsko utvrđivanje da li podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove“, rekla je Dževida Hukičević, portparol Policije Brčko distrikta.

Hukičević kaže da ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove, izdaje se rješenje kojim se odobrava nabavka oružja, a nakon toga ima rok od šest mjeseci da nabavi oružje i da u roku od osam dana od dana nabavke podnese zahtjev policiji za registraciju i izdavanje oružnog lista.

Zabranjeno je nošenje vatrenog, vazdušnog i hladnog oružja na javnim, vjerskim i sportskim okupljanjima, u školama, zdravstvenim i javnim ustanovama, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i na drugim mjestima ili objektima gdje je javno istaknuta zabrana o nošenju oružja. „Fizičko lice ne smije nositi oružje kada je pod uticajem alkohola ili opojnih droga, te se oružje ne smije nositi na javnom mjestu na način kojim se može izazvati osjećaj fizičke ugroženosti, uznemirenosti i negodovanje građana”, kazala je Hukičević, te dodala da pripadnici policije, vojske i zaštitarskih agencija dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i obučenosti za rukovanje oružjem dokazuju ispravom o zaposlenju.

Hukičević kaže da ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove obavještava se da u roku 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova. Po završetku obuke u streljačkom klubu polaganje rukovanja oružjem obavlja se pred komisijom policije, a da bi podnosilac zahtjeva dobio odobrenje za nabavku oružja, odnosno ispunio opšte i posebne uslove, potrebno je oko tri mjeseca.

Nakon dobijanja odobrenja ima rok od šest mjeseci za nabavku oružja, zatim podnosi zahtjev za registraciju i izdavanje oružnog lista.

Zakonom o oružju i municiji Brčko distrikta propisano je da vlasnik oružja mora podnijeti zahtjev za produženje roka važenja oružnog lista najkasnije mjesec dana prije isteka važnosti. „Ukoliko vlasnik oružja ne podnese zahtjev za produženje oružnog lista u zakonskom roku, propisana je novčana kazna u prekršajnom postupku u iznosu od 800 do 1.200 KM“, potvrdila je Hukičević.

Kako bi se izbjegle ovakve situacije Policija Brčko distrikta vlasnicima oružnog lista šalje pismene obavijesti o datumu isteka važnosti oružnog lista i podsjeća vlasnike oružja na obavezu pokretanja procedure za produženje važenja oružnog lista u roku.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Izdvojeno