bdf.brcko@gmail.com

Odobreno zaduženje Brčko Distrikta od 25 miliona evra kod IBRD-a

Vlada Brčkog odobrila odluku o zaduženju od 25.000.000 evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje projekata kroz “Program integrisanog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa”.

Iznos novčanih sredstava je namijenjen za finansiranje zatvaranja deponije smeća, izgradnju Centra za upravljanje čvrstim otpadom, regulaciju dijela toka kanala Blizna u distriktu, regulaciju i čišćenje dijela toka rijeke Brke uzvodno od mosta na Kožari, šetališnu i biciklističku stazu uz desnu obalu rijeke Save dužinom Brčkog.

Odluka je donesena na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta i upućuje se Skupštini Brčko distrikta BiH na konačno usvajanje, saopšteno je iz Vlade Brčkog.

Na prijedlog Direkcije, odobreno je i izdvajanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 275.3676 KM iz sredstava rezervi budžeta Brčkog za 2024. godinu u svrhu naknade štete na stambenim, poslovnim, privrednim objektima, kao i u oblasti poljoprivrede, nastale zbog olujnog nevremena.

Izdvojeno