bdf.brcko@gmail.com

U Distriktu Brčko FAKULTET „PO GLAVI STANOVNIKA“

„U razgovoru sa građanima ističemo da je naš stav da je ovoliki broj visokoškolskih ustanova, na 83 hiljade stanovnika koliko ih prema popisu zvanično ima u Distriktu, prevelik.“, navode iz grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ (U rubrici Podsjećanja, tekst iz februara 2021.)

Objava istraživanja neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ da u Brčko distriktu djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola i tri dislocirana odjeljenja Univerziteta iz Mostara, Istočnog Sarajeva i Sarajeva, zainteresovala je građane ove administrativne jedinice u BiH.

Posebno nakon informacija da su nakon decenije rada u Državni registar BiH upisani Evropski i Internacionalni univerzitet, koji su se pridružili do tada jedinoj, prošle godine u julu akreditovanoj, Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.

Kako bi i direktno, u razgovorima sa Brčacima, upoznali ih sa provedenim istraživanjem i trenutnim stanjem kada je visoko obrazovanje Distrita u pitanju, te, čuli i njihove reakcije, aktivisti Grupe ovih dana na prostoru Brčko distrikta vrše podjelu promotivnog materijala.

„Te tri visokoškolske ustanove su jedino institucionalno akreditovane, a nastojaćemo da utvrdimo šta je sa ostalima, odnosno da precizno utvrdimo njihov status kod Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. To su organizacione jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalno u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo. Takođe i Univerzitet „Privredna akademija“, koji sa tri fakulteta posjeduje rješenje i odobrenje za rad brčanskog Odjela za obrazovanje od 22.10.2020. godine. Međutim, u njemu je odredba da to rješenje automatski ne znači da su akreditovani kod HEA BiH, tako i da nije upisan u Državni registar BiH – kažu brčanski aktivisti, koji provode kampanju za unaprjeđenje transparentnosti brčanskog visokog obrazovanja.

Aktivisti su sačinili i mapu visokoškolskih ustanova u Distriktu, koju planiraju promovisati na prigodan način putem bilborda, postera i web banera.

„U razgovoru sa građanima ističemo da je naš stav da je ovoliki broj visokoškolskih ustanova, na 83 hiljade stanovnika koliko ih prema popisu zvanično ima u Distriktu, prevelik.“, navode iz grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, dodajući:

„Za sada se bavimo ispunjavanjem obaveza da se VŠU institucionalno akredituju ukoliko ispunjavaju uslove, a u narednoj fazi u planu je bavljenje i kvalitetom studiranja, odnosno akreditovanjem studijskih programa“.

 

 

Izvor: antikorupcija

Izdvojeno