bdf.brcko@gmail.com

HDZ traži da kantoni i Distrikt Brčko odlučuju o aktima koje donosi država BiH?!

Članovi Odbora za unutrašnju politiku Vijeća ministara BiH i njihovi zamjenici, a koji su iz reda hrvatskog naroda na prošloj sjednici ovog odbora glasali su za nacrt zaključka prema kojem se prilikom izrade strateških dokumenata za nivo BiH obavezno moraju uključiti predstavnici entiteta, Brčko Distrikta, ali i kantona.

I ne samo to, prema istom nacrtu zaključka, traženo je da radne grupe koje formira Vijeće ministara BiH zadužene za izradu različitih dokumenata za državni nivo za svaki dokument moraju imati obavezno mišljenje entiteta, Distriktra Brčko, kao i kantona.

Helezov apel

Ovo je na sjednici Vijeća ministara BiH od 1. februara iznio predsjedavajući Odbora za unutrašnju politiku Zukan Helez, koji je i ministar odbrane BiH. Helez je, otkriva to zapisnik sa sjednice Vijeća ministara BiH, apelirao da se o predmetnom nacrtu zaključka ponovno otvori rasprava na Odboru za unutrašnju politiku, kada budu prisutni i drugi ministri kao članovi odbora.

Predložio je i da se problem imenovanja i nacionalnog balansa u radnim grupama pokuša definirati zaključkom te da se Prijedlog takvog zaključka predloži Vijeću ministara BiH na usvajanje s ciljem prohodnosti takvih materijala na sjednicama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, što su članovi Vijeća ministra BiH prihvatili.

Inače, članovi Odbora za unutrašnju politiku iz reda hrvatskgo naroda su mahom funkcioneri iz HDZ-a BiH, poput ministara pravde i civilnih poslova Davora Bunoze i Dubravke Bošnjak, kao i generalnog sekretara Vijeća ministara Roberta Vidovića i Nikole Lovrinovića, savjetnice predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.

Detalj zapisnika sjednice Vijeća ministara BiH

Zanimljivo, kako otkriva dalje zapisnik Vijeća ministara sa navedene sjednice, predsjedavajuća Krišto je u više navrata po određenim odlukama tražila da se u pojedine radne grupe uključe predstavnici drugih nivoa vlasti.

Mehanizam koordinacije

Treba naglasiti da je praksa da u radnim grupama Vijeća ministara BiH koji trebaju raditi na izradi raznih propisa ili odluka za nivo BiH uglavnom nalaze predstavnici institucija BiH, zatim entiteta i Distrikta Brčko. Iznimka su određeni propisi koji tangiraju sve nivoe vlasti poput Izbornog zakona i sl.

Inače, HDZ BiH na čijem čelu je Dragan Čović već duži niz godina insistira na uključivanju kantona u ono što treba biti ingerencija države zajedno sa entitetima, pa je tako i kod formiranja samog Mehanizma koordinacije za potrebe evropskih integracija BiH u prošlosti bilo mnogih trzavica upravo zbog insistiranja da o državnim pitanjima odlučuju kantoni. Potrebno je napomenuti da upravo HDZ čini vlast u niz kantona poput posavskog, SBK, HNK, ZHK i LK.

 

 

Izvor: fokus.ba

Izdvojeno