bdf.brcko@gmail.com

O'Brien striktan: Imovina pripada državi, a “nezavisna RS unutar BiH” je izmišljeni “izvorni Dejton”

James O'Brien, pomoćnik američko državnog sekretara Antonyja Blinkena, danas je u Sarajevu komentarisao i pitanje državne imovine zbog koje lider SNSD-a Milorad Dodik prijeti čak i secesijom.
O'Brien se tokom svog izlaganja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu dotakao državne imovine kazavši:”Ustav potvrđuje da je BiH jedna zemlja, bez prava na otcjepljenje ili podjelu. Član I, stav 1 – ustvari, tamo gdje otprilike sve i počinje – glasi: Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”… nastavlja svoje pravno postojanje … sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom…

‘Unutrašnja struktura’ pojavljuje se u stavu 3 i spominje ‘dva entiteta’, Federaciju i Republiku Srpsku, unutar BiH. BiH nije bila, niti je unija ili konfederacija dvije države. Entiteti su potčinjeni državi BiH, i da budem kristalno jasan, Republika Srpska nije država i nema atribute državnosti”, poručio je Blinkenov pomoćnik.

O'Brien je zatim nastavio da BiH, s obzirom da nastavlja pravno postojanje države koja joj je prethodila, BiH je zadržala ulogu u međunarodnim organizacijama i sporazumima.

“Godine 2001. BiH je potpisala Sporazum o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije (SFRJ), kojeg je ratifikovala Parlamentarna skupština BiH i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Postoji način da se razgovara o imovini tako što će se o tome govoriti u relevantnim institucijama. Ali je polazna tačka i dalje jasna: imovina pripada državi”, bio jasan.

Ustav također jasno navodi da se u BiH mora osigurati neometano kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala.

“Član 1, stav 4, glasi: Nijedan entitet neće uspostaviti nikakvu kontrolu na granici između entiteta”, rekao je O'Brien.

“Neki sada govore o nezavisnosti RS ili o ‘nezavisnosti RS unutar BiH’, te zamišljaju kontrole na međuentitetskoj liniji razgraničenja. To je izmišljeni ‘izvorni Dayton’ koji obećava povratak na blokade na putevima, uznemiravanje i barikade koje smo gledali u ratu, umjesto riječi sadržanih u stvarnom Daytonu, koje su te prepreke uklonile. To je apsurdan i loš zakon, ali opasan u realnosti.”

 

 

Izvor: klix.ba

Izdvojeno