bdf.brcko@gmail.com

Milić: Budžet za 2024. biće usvojen do kraja godine

Skupština Brčko distrikta BiH u nastavku 52. redovne sjednice nije usvojila Nacrt zakona o dopuni Zakona o dječjoj zaštiti u prvom čitanju.

Iz Vlade Distrikta izjasnili su se da imaju određene primjedbe na predlog dopuna ovog zakona te da će Vladino Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge izraditi novi predlog zakona koji će, između ostalog, regulisati i visinu naknade za roditelje i staratelje koji imaju djecu sa stopostotnim invaliditetom.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da će se u naredna tri, četiri mjeseca dobiti Nacrt zakona o izmjenama Zakona o dječjoj zaštiti koji će sadržavati odredbe koje se tiču kategorije lica o kojima je bilo riječi u predlogu zakona koji je predložila opozicija uz jednu sveobuhvatnu analizu koja će omogućiti da oni na koje se Zakon odnosi budu u prilici da ostvare svoja prava.

Skupština je odobrila odluku da se šest infrastrukturnih projekata uvrsti na listu projekata javno-privatnog partnerstva.

Predsjednik Milić rekao je da je riječ o projektima koje je predložila Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Brčko distrikta i da se radi o novom pristupu koji će omogućiti brži i kvalitetniji razvoj Distrikta, naročito kada su u pitanju infrastrukturni projekti, izgradnja objekata i pružanje usluga za koje postoji potreba od strane građana.

„Imamo iskustvo kada je u pitanju ova vrsta projekata. Zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu danas imamo dijalizni centar „Frizenijus“ koji veoma uspješno funkcioniše već dugi niz godina“, napomenuo je predsjednik Milić.

Govoreći o predlogu budžeta Brčko distrikta za 2024. godinu koji je razmatran u nastavku 52. redovnog zasjedanja, Milić je rekao da neće biti potrebe za privremenim finansiranjem i da će budžet za 2024. godinu biti usvojen do kraja ove godine, te da je najizvjesnije da će se to desiti u prvoj polovini decembra.

Vrijeme održavanja drugog nastavka 52. redovnog zasjedanja biće naknadno saopšteno.

 

 

Izvor: nula 49

Izdvojeno